na seminarium i warsztaty

„Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”

KRAKÓW, 6-7.12.2018

Imię i nazwisko:*
Stanowisko:*
Urząd / instytucja:*
Adres:*
Tel./faks:*
Adres e-mail*
*

Zgłoszenie zostanie formalnie potwierdzone drogą mailową. Wiadomość e-mail zostanie przesłana na adres podany powyżej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania możliwości, a pierwszeństwo zostanie przyznane przedstawicielom samorządów lokalnych .

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć “Energie Cités” pod adresem e-mail: biuro@pnec.org.pl lub numerem telefonu: +48 12 429 17 93.

* Pole obowiązkowe

 

Logo BMU and EUKISeminarium i warsztaty są organizowane w ramach projektu GRAD: Zielone dachy  jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.