„Rozmowy o klimacie: globalne wyzwanie i lokalne działania” – warsztaty dla młodych mieszkańców Cieszyna

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Cieszynie odbyły się pierwsze warsztaty dla członków Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu powołanej przez urząd miasta, aby włączyć młodych mieszkańców w dalsze planowanie jego zrównoważonego rozwoju. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników na temat zmian klimatu, a także zainicjowanie dyskusji na temat ich wpływu na lokalną sytuację. Po kilku wprowadzających prezentacjach uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

  • Zmiany klimatu: co wiemy o tym zjawisku? Jakie są jego skutki dla Cieszyna i jego mieszkańców?
  • Ślad węglowy: czy znasz swój ślad węglowy? Jak można go zmniejszyć?
  • Wpływ żywności na klimat: czy znasz ślad węglowy potraw, które najchętniej spożywasz? Co jeść, aby być bardziej przyjaznym dla klimatu?
  • Młodzi dla klimatu: jak możemy walczyć o lepszy klimat - lokalnie i globalnie?

Z myślą o dalszych działaniach, które obejmują zaplanowanie własnej kampanii budującej świadomość klimatyczną, członkowie Rady stworzyli też w grupach sylwetki 3 modelowych młodych mieszkańców miasta – Michała, Sebastiana i Laury, wskazując ich zainteresowania, hobby, aktualną wiedzę nt. zmian klimatu i już podejmowane proekologiczne działania. Dzięki określeniu ich typowych zachowań możliwe było wyliczenie śladu węglowego dla wybranego z nich przy użyciu dostępnego on-line kalkulatora. W kolejnej części spotkania, korzystając z innego kalkulatora skupiającego się na śladzie węglowym produktów spożywczych uczestniczy warsztatów wyliczyli ślad węglowy dla wybranego dania typowego dla Cieszyna, którym okazała się „kanapka cieszyńska” ze śledziem.

W ostatniej części warsztatów uczestnicy pracowali nad pomysłami, gdzie spotkać i jak dotrzeć do młodego mieszkańca Cieszyna, aby pogłębić jego wiedzę na temat klimatu i zaangażować go we wspólne proklimatyczne działania. Omówiono też przykłady dobrych kampanii edukacyjnych, a przedstawiciele Młodzieżowego Strajku na rzecz Klimatu opowiedzieli o swoich działaniach pozostałym uczestnikom. Podczas dyskusji uczestnicy wskazali również kwestie klimatyczne, które są dla nich szczególnie ważne, oraz negatywne skutki zmian klimatu, które są szczególnie uciążliwe w kontekście lokalnym.

Oprócz członków Rady w warsztatach udział wzięli również eksperci z Urzędu Miasta w Cieszynie, którzy z uwagą słuchali opinii i postulatów młodych mieszkańców.

Program

Galeria