Spotkanie okrągłego stołu dot. Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu i jego wpływu na lokalną sytuację

Ze względu na duże zainteresowanie spotkanie odbędzie się
w większej sali w Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym 6
o godzinie 9.00.

 

logo plan pW dniu 25 lutego 2020 r. nasze Stowarzyszenie organizuje w Warszawie spotkanie okrągłego stołu pn. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu – rola samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji przyjętych celów”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu LIFE PLANUP, który ma na celu wsparcie rozwoju niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu gospodarki europejskiej, w tym poprzez mobilizację i aktywizację władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Koordynatorem projektu jest Carbon Market Watch.

Celem spotkania okrągłego stołu, podobnie jak analogicznych spotkań odbywających się w innych krajach uczestniczących w projekcie (Hiszpania, Rumunia, Węgry i Włochy), jest omówienie projektu krajowego planu na rzecz klimatu i energii oraz roli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w jego instytucjonalizacji i realizacji kluczowych założeń. Ważna część dyskusji będzie dotyczyła wpływu KPEiK na polityki sektorowe, w tym celów i zadań wyznaczonych dla sektora budownictwa, transportu i rolnictwa. Jak wpłyną one na lokalną sytuację? Jakie mogą być bariery w ich realizacji? Podczas spotkania poruszona zostanie też kwestia finansowania działań z zakresu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich.

Do udziału w spotkaniu i dyskusjach okrągłego stołu zaproszeni są przedstawiciele Ministerstw, władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze klimatu i energii. 

Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny

Program spotkania

logo ecf logo life