Energooszczędne wskazówki dla zarządców i użytkowników budynków użyteczności publicznej

img1

Budynki użyteczności publicznej mają wielu użytkowników. Są wśród nich pracownicy mieszczących się w nich instytucji, pracownicy obsługi, interesanci, goście itp. Badania i praktyka jednoznacznie pokazują, iż zachowanie użytkowników budynku ma duży wpływ na zużycie energii, a zachęcanie do bardziej energooszczędnych zachowań pomaga podnieść efektywność energetyczną budynku i zmniejszyć jego ślad węglowy. Także interwencje o charakterze technicznym (takie jak termomodernizacja budynku) okazują się bardziej efektywne i mniej kosztowne, gdy towarzyszą im działania edukacyjne i motywacyjne, a także usprawnienia w obszarze eksploatacji i konserwacji nowych lub zmodernizowanych systemów i urządzeń. Aby pomóc w ich wprowadzeniu konsorcjum projektu TOGETHER, którego członkiem jest nasze Stowarzyszenie przygotowało trzy zestawy energooszczędnych wskazówek skierowanych do różnych grup użytkowników budynków użyteczności publicznej:

  • pracowników instytucji publicznych i osób je odwiedzających (pobierz plik PDF)
  • mieszkańców internatów, akademików i schronisk młodzieżowych (pobierz plik PDF)
  • właścicieli, zarządców i konserwatorów budynków (pobierz plik PDF)

Celem projektu TOGETHER jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i promowanie stosowania w nich odnawialnych źródeł energii. W jego ramach opracowywane i testowane są złożone (technologiczne, finansowe i zarządcze) energooszczędne rozwiązania, które nie wymagają żadnych lub jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych i obejmują zmianę sposobu zarządzania budynkiem oraz zmianę zachowań jego użytkowników.  W projekt zaangażowani są partnerzy z siedmiu krajów Europy Środkowej: Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.