Blisko 50 osób zgromadziło seminarium pn. "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania", które odbyło się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium było przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym i było organizowane wspólnie przez nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta w Kościerzynie. Pierwsza sesja dotyczyła opracowania i finansowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) i Planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN), jak również wprowadzenia w gminie rozwiązań systemowych takich jak system zarządzania energią wg normy ISO 50001 czy zielone zamówienia publiczne. Druga sesja była natomiast sesją dobrych praktyk, gdzie zaprezentowano najciekawsze proenergetyczne rozwiązania wprowadzone w polskich miastach i gminach.

Seminarium otworzył Pan Michał Majewski, Burmistrz Kościerzyny, który powitał zgromadzonych gości i przedstawił działania miasta w obszarze ochrony środowiska i ochrony klimatu. A było o czym opowiadać! Kościerzyna aktywnie działa w tym obszarze już od wielu lat, osiągając kolejne, coraz ambitniejsze cele. W 2011 r. miasto przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów - oddolnego ruchu miast na rzecz ochrony klimatu, a w 2012 r. przyjęło długoterminowy Plan działań na rzecz zrównoważonej energii. Działania przewidziane w Planie są z powodzeniem realizowane i obejmują m.in. modernizację oświetlenia publicznego z zastosowaniem technologii LED, termomodernizację budynków, dofinansowanie wymiany ogrzewania konwencjonalnego na ekologiczne w budynkach prywatnych oraz szeroką kampanię edukacyjną skierowaną do mieszkańców.

Następnie Pani Anna Jaskuła, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, przedstawiła nowe ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej oraz wskazała na wiodącą rolę samorządów lokalnych w realizacji wizji zrównoważonej energetycznie Europy. W tym kontekście opowiedziała też o inicjatywie pn. Porozumienie Burmistrzów, gromadzącej włodarzy pionierskich miast i gmin, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przekroczenia celów energetycznych UE na swoim obszarze poprzez podniesienie efektywności energetycznej i zwrot w kierunku bardziej ekologicznych, lokalnie dostępnych źródeł energii. Kolejne prezentacje wyjaśniały, jak rozplanować i zapewnić osiągnięcie tych ambitnych celów. Pani Patrycja Płonka, Kierownik Projektów w Stowarzyszeniu, opowiedziała, jak krok po kroku opracować plan SEAP lub PGN, jakie sektory i działania w nim uwzględnić oraz na jakie elementy zwrócić uwagę, natomiast Pan Marcin Łojek, również Kierownik Projektów, zaproponował integrację planu z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001. W Polsce takie zintegrowane podejście do zarządzania energią jako pierwsze wprowadziło miasto Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) osiągając dodatkowe korzyści w obszarze redukcji kosztów energii, optymalizacji procesów oraz podniesienia bezpieczeństwa energetycznego miasta. Teraz w ślady Dzierżoniowa idzie kolejnych 6 gmin - Grybów, Pilzno, Słupsk, Sztum, Zarszyn i Żyraków - które w ramach projektu 50000&1 SEAPs równolegle opracowują plany SEAP i wdrażają system zarządzania energią.

W dalszej części sesji Pan Zdzisław Czucha, Doradca Energetyczny w WFOŚiGW w Gdańsku, przedstawił możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Opowiedział m.in. o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ofercie programowej Funduszu dla gospodarstw domowych. Na zakończenie sesji Pani Katarzyna Grecka z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii omówiła temat zielonych zamówień publicznych. Choć w Polsce temat ten jest jeszcze stosunkowo nowy, "zazielenianie" zamówień publicznych może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, dać impuls do rozwoju innowacyjnych technologii, jak również skutkować ograniczeniem kosztów w długim okresie. Biorąc pod uwagę, że rocznie polskie instytucje ogłaszają i realizują ponad 200 tys. zamówień publicznych, potencjał jest ogromny.

Po przerwie kawowej, która była okazją do dalszych dyskusji na poruszone tematy, rozpoczęła się sesja dobrych praktyk. Rozpoczęło ją wystąpienie Pani Patrycji Płonki, która wprowadziła uczestników w temat realizacji planów SEAP i PGN oraz przedstawiła przydatne materiały i narzędzia opracowane w ramach projektu Mayors in Action. Narzędzia te mają pomóc miastom i gminom w skutecznej realizacji zaplanowanych działań i efektywnym monitorowaniu ich rezultatów. Następnie Pani Ewa Chmielecka zaprezentowała kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w Kościerzynie. Opowiedziała również o programie KAWKA, w ramach którego kolejne kościerskie budynki są podłączane do miejskiego systemu ciepłowniczego. Kolejna dobra praktyka została zaprezentowana przez Pana Wojciecha Grzybowskiego z Trzebielina - pierwszej polskiej gminy, która uzyskała certyfikat "100% LED" przyznawany tym samorządom, które zdecydowały się na podniesienie efektywności energetycznej poprzez zamontowanie energooszczędnego oświetlenia LED. Ten ciekawy projekt został zrealizowany w formule ESCO i pozwolił nie tylko na poprawę bezpieczeństwa w gminie, ale i na roczne oszczędności energii sięgające blisko 50%!

Po budynkach i oświetleniu publicznym przyszedł czas na transport. Pani Marta Woronowicz z PKT w Gdyni opowiedziała o rozwoju proekologicznego transportu publicznego w tym mieście, w tym o rozwoju i modernizacji taboru trolejbusowego oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Gdynia wprowadziła też do ruchu trolejbusy hybrydowe (zasilane z sieci i z baterii litowo-jonowych) oraz zainstalowała nowy zasobnik superkondensatora "przechwytujący" i przechowujący energię pochodzącą z hamowania. Z dużym zainteresowaniem spotkała się też prezentacja Pani Beaty Dolaty, która przestawiła Centrum Demonstracyjne OZE utworzone przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Budynek został wybudowany w technologii domu pasywnego, posiada zainstalowane kolektory słoneczne, ogniwa fotowltaiczne, pompy ciepła i turbinę wiatrową, jest wyposażony w system BMS, a na dachu założono zielony dach. Dzięki temu uczniowie mogą sprawdzać w praktyce zastosowanie różnych proekologicznych rozwiązań.

Na zakończenie seminarium Pan Marcin Łojek opowiedział w projekcie solarnym realizowanym w Niepołomicach, w ramach którego mieszkańcom przyznawane jest dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych, a Pani Anna Jaskuła przedstawiła projekt edukacyjny EURONET 50/50 MAX, w ramach którego w szkołach tworzone są zespoły ds. energii, a uczniowie są aktywnie zaangażowani w proces zarządzania energią.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium!

Program seminarium

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium:

 1. Działania Miasta Kościerzyna na rzecz zrównoważonej energii , Michał Majewski, Burmistrz Miasta Kościerzyna
 2. Polityka energetyczna UE i Porozumienie Burmistrzów , Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 3. Planowanie energetyczne na poziomie lokalnym - jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 4. System zarządzania energią w gminie wg normy ISO 50001 oraz korzyści z integracji planu SEAP z SZE - projekt 50000&1 SEAPs , Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 5. Finansowanie projektów niskoemisyjnych ze środków publicznych , Zdzisław Czucha, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 6. Zielone zamówienia publiczne w gminach , Katarzyna Grecka, BAPE S.A.
 7. Realizacja działań przewidzianych w planach SEAP/PGN - projekt MAYORS IN ACTION , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kościerzynie , Ewa Chmielecka, Urząd Miasta Kościerzyna
 9. Modernizacja oświetlenia publicznego w Trzebielinie , Wojciech Grzybowski, Urząd Gminy Trzebielino
 10. Zrównoważony transport publiczny w Gdyni , Marta Woronowicz, PKT w Gdyni
 11. Wykorzystanie i promocja odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy - Centrum Demonstracyjne OZE , Beata Dolata, ZSM nr 2 w Bydgoszczy
 12. Wsparcie mieszkańców w realizacji proenergetycznych projektów - projekt solarny w Niepołomicach , Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 13. Edukacja energetyczna dzieci i młodzieży - projekt EURONET 50/50 MAX , Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

 

logo CoM  logo 50000 1 SEAPs  logo Mayors in Action  Koscierzyna  logo pnec2
PATRONAT MEDIALNY:
LOGO gramwzielone