Europa Regionów – nowe otwarcie

EKS banner 250x100 2014 PLBronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, kilkudziesięciu prezydentów europejskich miast, kilkunastu ministrów i wiceministrów oraz członkowie zarządów największych firm Europy Środkowej spotkają się w Krakowie podczas dwudniowego Europejskiego Kongresu Samorządów. Organizowany po raz pierwszy Kongres  odbędzie się w nowo otwartym Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 4-5 maja br. i w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.  W obradach kongresu weźmie udział ponad 900 gości z całej Europy.

Europejski Kongres Samorządów stanowić będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Podczas dwudniowej konferencji zaplanowanych jest ponad 60 wydarzeń – bloków programowych, debat, wykładów i warsztatów podzielonych tematycznie na cztery ścieżki: Finanse, Gospodarka, Innowacje i Środowisko. Kongres stanowić będzie dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów okazję do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Obrady Kongresu odbędą się pod hasłem:  Europa Regionów – nowe otwarcie.

W najbliższych latach dla wszystkich europejskich regionów szczególnym wyzwaniem będzie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

W Polsce na regionalne inicjatywy będzie znacznie więcej pieniędzy, niż było poprzednio. W latach 2007–2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było inwestowanych przez samorządy, do roku 2020 będzie to niemal 40 proc. Aby skutecznie pozyskiwać te fundusze, trzeba będzie współpracować z partnerami zewnętrznymi, wspólnie z nimi określać priorytety, dzielić się zadaniami i odpowiedzialnością. Czasy samodzielnej realizacji projektów już minęły.

Europejski Kongres Samorządów będzie doskonałym miejscem do rozpoznania i przedyskutowania nowych reguł wykorzystania środków unijnych. Stanowić będzie szansę rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność ich wykorzystywania dzięki coraz lepszym kontaktom i współpracy międzyregionalnej zarówno z najbliższymi sąsiadami, jak i partnerami z całej Europy – mówi Zygmunt Berdychowski, szef Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Europejskiego Kongresu Samorządów.

Podczas spotkań będą dyskutowane w wielu aspektach zagadnienia dotyczące współpracy, wykorzystania unijnych funduszy, inwestycji i wyzwań związanych z energetyką. Omówione zostaną także takie kwestie, jak np. propozycja reformy finansowania samorządów, rynek tzw. mieszkalnictwa senioralnego, fenomen lokalnych produktów, znaczenie sektora lotniczego dla rozwoju gospodarczego regionów, wpływ badań naukowych i innowacji na zwiększenie konkurencyjności polskich regionów.

Akredytacja na Europejski Kongres Samorządowy jest bezpłatna można jej dokonać wypełniając formularz na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl/dla-mediow/akredytacje-2/.