Laur Umiejętności i Kompetencji dla Zbigniewa Michniowskiego

17 stycznia 2015r. w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca już po raz 23. odbyła się Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i medycyny, firmy, organizacje oraz instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w procesy zmian w regionie i kraju oraz przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Z radością informujemy, iż decyzją Kapituły Laurów w tegorocznej edycji nagrody Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Menadżer, Lider Społeczno – Gospodarczy” przyznano Zbigniewowi Michniowskiemu (prezesowi Zarządu naszego Stowarzyszenia, zastępcy prezydenta Bielska-Białej i wiceprezesowi Energy Cities). Wyróżnienie to honoruje wieloletni dorobek pracy Zbigniewa Michniowskiego oraz jego wkład w promowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzania energia w Polsce i Europie oraz rozwój współpracy transgranicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Kapituła w tym roku przyznała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu.