Międzynarodowa umowa o współpracy między Centrami wiedzy o energii

logo visnovaJednym z kluczowych rezultatów projektu VIS NOVA jest Międzynarodowa Umowa o współpracy między Centrami wiedzy o energii. Umowa bazuje na działaniach Centrów, które powstały w regionach uczestniczących w projekcie VIS NOVA (South Transdanubien Area and Economic Development Nonprofit Ltd, Techniczna Szkoła Rolnicza w Tulln, Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza, Technische Werke Delitzsch GmbH). Celem współpracy pomiędzy Centrami jest stworzenie wspólnej platformy ds. realizacji projektów oraz międzynarodowa wymiana technologii i doświadczeń z regionów partnerskich wykraczająca poza ramy czasowe projektu VIS NOVA. Osiągnięcie tych celów wymaga od Centrów utrzymywania ze sobą kontaktu za pośrednictwem wspólnej platformy informatycznej itp., promowania wymiany personelu poprzez zapraszanie pracowników instytucji partnerskich do udziału w różnych działaniach, wizytach studyjnych, seminariach i konferencjach; wymiany informacji i osiągnięć, zapewniając w każdej instytucji konsultacje i wskazówki finansowe; pracy nad przygotowaniem wspólnych wniosków i projektów w najbardziej odpowiednich obszarach tematycznych.

Umowa będzie obowiązywać przez okres pięciu lat, a wszystkie Centra deklarują, że będą działać przez co najmniej pięć lat.

Projekt VIS NOVA, który rozpoczął się w maju 2011 roku, realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej lokalnych władz. Rosnące koszty powodują, iż bezpieczeństwo dostaw energii oraz jej efektywne wykorzystanie stały się kluczowym czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności regionu. W tym momencie projekt VIS NOVA stawia na zintegrowane podejście, które obejmuje przedsiębiorstwa, gminy i gospodarstwa domowe. Dla każdego obszaru opracowane zostały studia wykonalności oraz zrealizowane pilotażowe inwestycje. Ta międzynarodowa współpraca umożliwia transfer dobrych praktyk oraz wymianę cennych doświadczeń. Rezultaty projektu przedstawiane są podczas konferencji oraz spotkań partnerów projektu. Produktami przedsięwzięcia ma być m.in. rozwój obszarów wiejskich i tym samym zwiększenie zatrudnienia w tych regionach. Do projektu VIS NOVA przystąpiło pięciu partnerów z różnych regionów Europy: Okręg Północnej Saksonii/ Duben Heath (Niemcy), Schwäbisch Hall (Niemcy), Tulln (Austria), Małopolska (Polska) oraz Obszar Południowo-Naddunajski (Węgry).

Więcej informacji o projekcie na stronie www.vis-nova.eu

 

logo central europe cooperating Projekt VIS NOVA współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.