logo visnovaProjekt VIS NOVA, który rozpoczął się w maju 2011 roku, realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej samorządów lokalnych. Rosnące koszty powodują, iż bezpieczeństwo dostaw energii oraz jej efektywne wykorzystanie stały się kluczowym czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności regionu. W związku z tym projekt VIS NOVA stawia na zintegrowane podejście, które obejmuje przedsiębiorstwa, gminy i gospodarstwa domowe. Dla każdego obszaru opracowane zostały studia wykonalności oraz zrealizowane pilotażowe inwestycje. Międzynarodowa współpraca między partnerami umożliwia transfer dobrych praktyk oraz wymianę cennych doświadczeń. Rezultaty projektu przedstawiane są podczas konferencji oraz spotkań partnerów projektu. Rezultatem przedsięwzięcia ma być m.in. rozwój obszarów wiejskich i tym samym zwiększenie zatrudnienia w tych regionach. Do projektu VIS NOVA przystąpiło pięciu partnerów z różnych regionów Europy: Okręg Północnej Saksonii/ Duben Heath (Niemcy), Schwäbisch Hall (Niemcy), Tulln (Austria), Małopolska (Polska) oraz Obszar Południowo-Naddunajski (Węgry).

Jednym z produktów projektu jest międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii. Oparta jest ona na wszystkich poprzednich działaniach realizowanych w ramach projektu ( tj. analizie SWOT, dobrych praktykach, studiach przypadku, międzynarodowej wymianie, opracowaniu podejścia strategicznego ) i wspierana przez Lokalne Grupy Wsparcia, które powstały we wszystkich regionach. Dokument ten wskazuje na potrzebę użycia odpowiednich instrumentów i wspólnego dążenia do osiągnięcia autonomii energetycznej. Międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii ma dwojaki cel. Zapewnia ona wspólną i strategiczną podstawę dla opracowania Planów Efektywności Energetycznej dla każdego z pięciu obszarów partnerskich, co będzie miało istotny wpływ na politykę w regionach partnerskich. Z drugiej strony, dokument dotyczy również podmiotów w innych regionach Europy, które także dążą do autonomii energetycznej. Strategia jest rozpowszechniana za pośrednictwem biuletynów projektu oraz przekazywana przez partnerów przedsięwzięcia. Jest również opublikowana na stronie internetowej projektu VIS NOVA.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.vis-nova.eu

 

Tłumaczenie: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

 

logo central europe cooperating Projekt VIS NOVA współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.