Studium wykonalności dla Systemu Zarządzania Energią w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach

Czy system zarządzania energią jest potrzebny takiej placówce jak szkoła?

Pilotażowa inwestycja w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach ma na celu uruchomienie automatycznego systemu zarządzania energią, który pomoże w osiąganiu oszczędności w zużyciu surowców. Budynek Zespołu Szkół powstał w latach 60 z wykorzystaniem starej, energochłonnej technologii. Władze powiatu dążą do zmniejszenia jego energochłonności nie tylko poprzez remonty - w 2004 roku budynek szkoły został wyposażony w dwa nowoczesne kotły ciepłownicze oraz nową stolarkę okienną, ale także przez działania zwiększające możliwości sterowania i wykorzystania energii. Od czterech lat w szkole istnieje klasa, w której uczniowie mogą zdobywać kwalifikację Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej. System zarządzania energią w tej palcówce będzie więc dodatkowo pełnił funkcję edukacyjną, ponieważ uczniowie będą mieć możliwość sprawdzenia na symulatorze jak zmiana pojedynczego parametru systemu wpływa na zużycie energii. W ramach inwestycji zaplanowano instalację i uruchomienie systemu sterowniczo-pomiarowego, realizującego funkcję sterowania instalacją grzewczą w budynku, a także pomiar i bilansowanie energii cieplnej i elektrycznej.

Co zawiera dokument studium wykonalności?

Dokument składa się z czterech części. W pierwszym wstępnym rozdziale autorzy przeprowadzają analizę otoczenie społeczno-gospodarcze projektu, zgodność z dokumentami strategicznymi, zidentyfikowane problemy, logikę działania i analizę instytucjonalną. W drugim rozdziale zawarta jest analiza techniczna i technologiczna, czyli opis stanu przed inwestycją i zakres prac. Trzecia cześć związana jest z analizą finansową i znajdują się w niej informacje na temat źródeł finansowania, prognozy finansowej i rentowności projektu. Ostatni rozdział poświęcony jest podsumowaniu oraz wnioskom, wyjaśniono w nim czy inwestycja spełni swoje cele: poprawę efektywności energetycznej budynku, poprawę jakości środowiska naturalnego (poprzez zmniejszenie zużycia energii), oraz poprawę komfortu użytkowników budynku.

Studium wykonalności zostało zrealizowane dzięki projektowi VIS NOVA współfinansowanemu ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Studium wykonalności - streszczenie - wersja PL, wersja ENG.

Publikacja odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

logo visnova logo central europe cooperating