Nasze „Gminy z misją”

wreczenie nagrody Gmina z misjaDwie gminy spośród trzech laureatów ogólnopolskiego konkursu „Gmina z misją” ̶ Koszęcin, Piaseczno i Bielsko-Biała ̶ to członkowie naszego Stowarzyszenia. Konkurs realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Misja-emisja”, zorganizowanej przez ABRYS przy współfinansowaniu NFOŚiGW, miał na celu wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują szereg inicjatyw na rzecz ograniczenia i likwidacji niskiej emisji.

Laureaci zostali uhonorowani podczas Gali Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która odbyła się 13 października br. w Poznaniu. Wydarzenie prowadził prezenter telewizyjny Marcin Prokop, a nagrody w konkursie wręczał koordynator kampanii „Misja-emisja” – Tomasz Szymkowiak.

Zwycięzcy zostali wyłonieni w trzech kategoriach.

Liderem w kategorii ,,Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców” zostało Bielsko-Biała, otrzymując 62 pkt. (najwięcej z 49 gmin zgłoszonych we wszystkich kategoriach) za 27 zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć. Wśród nich były m.in. takie działania jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamieniających ogrzewanie węglowe na ekologiczne, modernizacja sieci ciepłowniczej, działania edukacyjne na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii czy wymiana taboru komunikacji miejskiej na bardziej ekologiczny. Ograniczenie niskiej emisji od lat jest działaniem priorytetowym dla władz miasta, które jako jedno z pierwszych w Polsce podjęło walkę z zanieczyszczeniami powietrza, spowodowanym niską emisją.

Na kolejnych miejscach uplasowały się Sosnowiec (46 pkt.) oraz Bydgoszcz (31,5 pkt.) – także członek naszego Stowarzyszenia

Statuetkę dla miasta odebrała Katarzyna Kordas, inspektor z Biura Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W kategorii ,,Miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców” wygrało Piaseczno, które jako jedno z pierwszych zgłosiło swój udział w konkursie i zaangażowało się w działania realizowane w ramach kampanii ,,Misja-emisja’’. Piaseczno przyłączyło się także do inicjatywy „Ciepło, cieplej, ciepłownia” i zorganizowało Dni Otwarte Ciepłowni oraz wydarzenia z udziałem komisarza Dymskiego – ikony kampanii i postaci uczestniczącej we wszystkich realizowanych inicjatywach. Ponadto Piaseczno podejmuje szereg innych działań ograniczających niską emisję, takich jak przyznawanie wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej. Na uroczystej gali Piaseczno reprezentowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej – Jolanta Łączyńska.

W kategorii ,,Miasto poniżej 50 tys. mieszkańców” zwyciężyła gmina Koszęcin, położona na południu kraju, 40 km od Częstochowy.

Gratulujemy zwycięzcom!

Więcej informacji

Więcej zdjęć – ze strony www.misja-emisja