Przeglądy energetyczne w częstochowskich szkołach

6W dniach od 10 lutego do 18 lutego 2014 r. pracownicy Biura Inżyniera Miejskiego: Aneta Myga i Artur Jacewicz przeprowadzili przeglądy energetyczne w częstochowskich szkołach uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX. 

 

 

 

Wizyta w każdej ze szkół składała się z trzech części:

  • pierwszą częścią było spotkanie w salach lekcyjnych, podczas którego zaprezentowano uczniom i ich opiekunom założenia projektu EURONET 50/50 MAX. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się, jak krok po kroku wdrożyć metodologię 50/50 i włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Wprowadzono też uczniów w tematykę ochrony klimatu, oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w szkole i w domu.
  • po prelekcji już tylko zespół ds. energii, któremu towarzyszyli nauczyciel - opiekun zespołu, szkolny konserwator oraz przedstawiciele Biura Inżyniera Miejskiego, zwiedził węzeł ciepłowniczy oraz zapoznał się z systemem grzewczym funkcjonującym w każdej ze szkół.
  • na zakończenie spotkania uczniowie wykonywali pomiary temperatury i natężenia światła w wybranych pomieszczeniach szkolnych za pomocą termometru i luksomierza otrzymanych w ramach projektu EURONET 50/50 MAX.

Lista częstochowskich szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX, w których zostały przeprowadzone przeglądy energetyczne

Prezentacja wykonana przez SP nr 31 w Częstochowie