7Ponad 70 osób uczestniczyło w warsztatach pn. „Zielone partnerstwo: wspólne działania gmin na rzecz inteligentnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii”, które miały miejsce 20 marca 2014 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Warsztaty zostały zorganizowane na zakończenie projektu „Green Twinning”, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w latach 2012-2014 i współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Zgromadzonych przywitał sekretarz generalny Komitetu Regionów Gerhard Stahl. Pierwsza sesja poświęcona była metodologii projektu „Green Twinning”, a także realizowanym w jego ramach działniom i osięgniętym rezultatom. Omówiono między innymi kompetencje samorządów lokalnych w dziedzinie opracowywania i wdrażania SEAPów (Planów działań na rzecz zrównoważonej energii) i sposoby ich podniesienia oraz przedstawiono udane partnerstwa twinningowe miast i gmin europejskich. Ponadto omówiono wdrażanie wybranych, wzorcowych działań przewidzianych w SEAPach gmin uczestniczących w projekcie oraz wyzwania i perspektywy związane ze zrównoważonym planowaniem energetycznym w małych gminach.

Przedstawiciele miast i organizacji współtworzących konsorcjum projektu z Bułgarii, Grecji, Rumunii i Słowenii omówili doświadczenia swoich miast i gmin w zakresie opracowania i realizacji SEAPów. Patrycja Płonka, kierownik projektu w Polsce, zaprezentowała wyniki bazowej inwentaryzacji emisji oraz założenia Planów działań Kościerzyny i Piaseczna, ich cele oraz przewidziane w nich działania z uwzględnieniem już realizowanych i planowanych projektów energetycznych.

Ostatnia sesja, zorganizowana w formie dyskusji okrągłego stołu, dotyczyła realizacji strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym i regionalnym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji europejskich - Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Dyrekcji Generalnej ds. Energii (DG Energy - ENER), Komisji Europejskiej i Biura „Porozumienia burmistrzów”  - oraz reprezentanci samorządów lokalnych (burmistrz gminy Smolyan z Bułgarii - Marin Zahariev, burmistrz gminy Giurgiu z Rumunii - Nicolae Barbu, burmistrz gminy Kocevje ze Słowenii – Vladimir Prebilic i przedstawiciel gminy Miercurea Ciuc - Pall Arpad).

Wszystkie wystąpienia osób zaangażowanych w realizację projektu „Green Twinning” potwierdziły, że współpraca partnerska między miastami i gminami z różnych regionów Europy przynosi im wiele korzyści, umożliwiając transfer wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie skutecznego kształtowania lokalnej polityki energetycznej i efektywnego wykorzystywania lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii. 

Program