Konferencja projektu RENERGY w Wormacji

logo Renergy10 października 2013 roku w Worms w południowo-zachodniej części Niemiec odbędzie się publiczna konferencja projektu RENERGY finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013 w ramach programu INTERREG IVC. Na spotkanie zaproszeni są partnerzy z 10 europejskich krajów: Włoch, Austrii, Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rumunii, Danii, Węgier i Polski, eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych, lokalnego biznesu i beneficjenci projektu. Na uczestników czeka bogaty i ciekawy program. Wśród zaplanowanych tematów znajdują się między innymi:

  • raport podsumowujący działalność projektową przygotowany przez organizację IINTELI z Portugali oraz CNR-IMMA z Włoch
  • 0podsumowanie wizyt studyjnych do Potenzy (lidera projektu) we Włoszech 27 i 28 czerwca, do Tulln w Austrii od 5-7 czerwca oraz Slagelse w Danii 22-24 maja, gdzie gospodarze prezentowali swoje najlepsze praktyki. Opisowi każdej z wizyt będzie towarzyszyła informacja na temat możliwości transferu owych rozwiązań do innych partnerów.

1
źródło: www.renergyproject.eu

Podczas konferencji będzie prezentowana wystawa plakatów, przedstawiających dobre praktyki zrealizowane w regionach uczestniczących w projekcie.

2
źródło: www.wikipedia.com

Następnego dnia partnerzy projektu zgromadzą się na zamkniętym spotkaniu, w trakcie którego zostaną przedyskutowane bieżące sprawy związane z jego realizacją. Uczestnicy, podzieleni na trzy zespoły tematyczne (zarządzanie finansami, komunikacja i realizacja celów), podsumują dotychczasowe osiągnięcia i działania, a także sprecyzują działania na najbliższe miesiące. Projekt jest już w połowie okresu realizacji, zostanie zatem przedstawiony raport dotyczący stanu jego realizacji.


Kraków, wrzesień 2013, Paulina Kozubek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”


logo EU_EFRRlogo INTERREG_IVCProjekt współfinansowany ze środków UE
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG IVC