Zaproszenie na konferencje “Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju”

bielsko-biala chroni_klimatBielsko-Biała i nasze Stowarzyszenie jako partner serdecznie zapraszają do udziału w konferencji energetycznej pn. „Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju” organizowanej dnia 23.09.2013 r. w Bielsku-Białej w ramach działań kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” (ostatnio uznanej za Najlepszą Praktykę samorządową w Europie przez Europejski Instytut Administracji Publicznej EIPA w Maastricht). Miejsce konferencji to Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, placówka która wielokrotnie angażowała się w energetyczne wydarzenia w mieście, a ponadto jest przykładem praktycznej odpowiedzi na potrzeby rynku edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Elementem konferencji będzie także finał V edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, który Prezydent Miasta Jacek Krywult objął honorowym patronatem.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów sąsiadujących z Bielsko-Biała, młodzieży akademickiej i szkolnej, jak i uczestników konkursu.

Moderatorem wydarzenia będzie prof. Jacek Malko, znany autorytet naukowy w branży energetycznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie

Program