Dzierżoniów otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Energią!

POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A. przeprowadziło audit i zatwierdziło pozytywnie wdrożenie normy PN-EN ISO 50001:2012, przyznając Urzędowi Miasta w Dzierżoniowie CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ.

Tym bardziej miło przekazać taką informację, gdy wdrożenie normy zostało zainspirowane przez prowadzony przez Stowarzyszenie projekt „Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Norma ISO 50001 została opracowana w 2011 roku na podstawie Normy Europejskiej EN 16001:2009, Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne stosowania (w Polsce przyjętej jako PN-EN 16001:2009) i funkcjonuje w Polsce jako PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) wymagało podjęcia różnych działań:

  • podjęcia decyzji o ustanowieniu i wdrożeniu SZE;
  • określenia zakresu i granic SZE odpowiednich dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
  • zatwierdzenia Polityki energetycznej i przedstawienia jej wszystkim zainteresowanym stronom;
  • powołania Pełnomocnika SZE;
  • stworzenia stanowiska inspektora ds. energetycznych;
  • zobowiązania się do komunikowania, że zarządzanie energią jest ważnym elementem zarządzania gminą.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż jest to proces ciągłego doskonalenia, którego celem jest osiąganie coraz lepszych wyników energetycznych. W tym celu Burmistrz Dzierżoniowa stworzył ramy organizacyjne oraz zabezpieczył odpowiednie zasoby, które umożliwią wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Energią.

Gratulujemy!