Ankieta dotycząca współpracy sektora energii z samorządami lokalnymi

logo MESHARTILITYZapraszamy gminy oraz przedsiębiorstwa działające na rynku paliw i energii do wypełnienia krótkiej ankiety on-line dotyczącej wymiany danych na temat zużycia energii.

Ankieta, która jest dostępna pod adresem: http://meshartility.iclei-europe.org/online_survey/survey/survey.php?lang=pl, została opracowana w ramach projektu MESHARTILITY realizowanego przez Stowarzyszenie.

Projekt MESHARTILITY (pełna nazwa: Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) ma na celu opracowanie rozwiązań i narzędzi ułatwiających wymianę danych nt. zużycia i produkcji energii pomiędzy zakładami energetycznymi a samorządami lokalnymi, które podejmują się sporządzenia lokalnych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania planów i strategii energetycznych. Rozwiązania i narzędzia te pomogą miastom, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.meshartility.eu.

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest rozpoznanie rzeczywistych praktyk w zakresie wymiany danych i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a firmami energetycznymi w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce. W tym celu została opracowana powyższa ankieta, do której wypełnienia gorąco zachęcamy. Udzielone przez respondentów odpowiedzi pomogą nam w opracowaniu rozwiązań i narzędzi, które w przyszłości ułatwią współpracę pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami działającymi na rynku paliw i energii.