Zapraszamy miasta do Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów!

logo-netcomJeśli miasto rozważa przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów, poszukuje odpowiedzi na konkretne pytania związane z tą inicjatywą lub też, będąc już sygnatariuszem, szuka pomocy w opracowaniu i realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – tu właśnie uzyska wsparcie i nawiąże nowe kontakty z samorządami lokalnymi doświadczonymi w dziedzinie ochrony klimatu i zarządzania energią.

Polska  Platforma Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów utworzona w ramach projektu NET-COM wspiera współpracę pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów oraz innymi podmiotami pragnącymi zaangażować się we jego wdrażanie.

Celem Platformy jest:

 • usprawnienie komunikacji oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi, które pragną:
  • podnieść swoje kompetencje w zakresie planowania energetycznego i zarządzania energią;
  • podnieść efektywność działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Porozumienia Burmistrzów;
 • usprawnienie komunikacji oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi a innymi podmiotami (np. ministerstwa, krajowe/regionalne agencje energetyczne, samorządy regionalne, stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), które pragną wspierać je w wysiłkach na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia Burmistrzów;
 • wspieranie synergii pomiędzy działaniami realizowanymi przez wyżej wymienione podmioty;
 • proponowanie rozwiązań, które wzmocnią wsparcie władz krajowych dla działań z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią realizowanych przez władze lokalne;
 • ocena stopnia realizacji inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów na szczeblu krajowym/regionalnym;
 • pomoc w opracowaniu i realizacji krajowych/regionalnych Planów działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów, które usprawnią wdrażanie tej ambitnej inicjatywy na szczeblu krajowym/regionalnym.

P1050049

Członkowie Platformy będą spotykać się dwa razy do roku podczas warsztatów lub innych działań sieciowych. Przez resztę czasu współpraca będzie odbywać się za pośrednictwem e-mailowych list dyskusyjnych, konferencji online oraz strony internetowej.

Pierwsze spotkanie członków Platformy miało miejsce 9 lutego 2012 r. podczas warsztatów dla władz samorządowych  pn. „Praktyczne aspekty wdrażania Porozumienia Burmistrzów i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie” w Krakowie.

Kolejne odbędzie się również w Krakowie, 4 października 2012 r. podczas międzynarodowych warsztatów pt. LOW CARBON TREND SETTERS IN 2020 dla koordynatorów i organizacji wspierających Porozumienie Burmistrzów.

Kto może zostać członkiem Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów?

Członkami Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów mogą zostać:

 1. samorządy lokalne, które pragną zaangażować się w działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju energetycznego – zarówno te, które już są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, jak i te, które dopiero rozważają przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy;
 2. organy administracji publicznej oraz sieci władz lokalnych i regionalnych, które mogą zapewnić doradztwo strategiczne i/lub wsparcie finansowe i techniczne miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów;
 3. wszystkie inne instytucje, które pragną pomóc miastom i gminom na swoim terenie we wdrażaniu działań z zakresu energii i ochrony klimatu oraz w realizacji celów Porozumienia Burmistrzów, w tym:
  • regionalne agencje energetyczne
  • organizacje pozarządowe
  • stowarzyszenia zawodowe zrzeszające specjalistów w takich dziedzinach jak: izolacje cieplne, instalacje grzewcze, sprzęt budowlany, zrównoważony transport, odnawialne źródła energii, kogeneracja, zarządzanie energią, finansowanie, architektura, planowanie przestrzenne itp.
  • przedsiębiorstwa
  • uczelnie wyższe
  • centra badawcze
  • media
1 2

 

Jakie korzyści daje członkowstwo w Platformie Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów?

Wśród korzyści, jakie daje członkowstwo w Platformie Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów wymienić można:

 • włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu;
 • nawiązanie nowych kontaktów oraz wzmocnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami;
 • wymianę opinii, wiedzy oraz doświadczeń z innymi podmiotami zaangażowanymi w opracowanie i realizację lokalnych polityk energetycznych oraz realizację celów Porozumienia Burmistrzów;
 • wymianę najlepszych praktyk w zakresie planowania energetycznego i zarządzania energią;
 • zapewnienie spójności i synergii działań realizowanych przez różne  podmioty;
 • wspieranie innowacji;
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym;
 • przyczynienie się do powstania nowych podmiotów na rynku energii oraz nowych miejsc pracy;
 • ulepszenie ram krajowej i europejskiej polityki w zakresie ochrony klimatu i zarządzania energią;
 • zyskanie dostępu do innowacyjnych instrumentów finansowania;
 • udział w darmowych warsztatach praktycznych.

 

Zapraszamy

wszystkie organizacje pragnące przystąpić
do Polskiej Platformy Dialogu nt.
Porozumienia Burmistrzów i wesprzeć pionierskie miasta i gminy
do kontaktu ze Stowarzyszeniem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; +48 12 429 17 93; 

osoba do kontaktu: Anna Jaskuła, Kierownik Projektu