Zaproszenie na konferencję „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin” w Bielsku-Białej

Logo Nowej EnergiiZapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”, organizowanej wspólnie przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konferencja odbędzie się w Bielsku-Białej, w dniach 12-13 września 2011 r. Miło nam poinformować, iż to niezwykle ciekawe wydarzenie uzyskało patronat Polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz patronat Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka.

 

Konferencja poświęcona będzie wizji przyszłości miast w kontekście ograniczenia ich oddziaływania na klimat, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Będzie ona miejscem spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz biznesu związanego z produkcją, dystrybucją i zarządzaniem energią. Równolegle z konferencją w Bielsku-Białej będą miały miejsce Międzynarodowe Energetyczne Targi ENERGETAB, w których weźmie udział ponad 600 wystawców z całego świata.

Założenia programowe konferencji:

Ratusz

Zdj. 1. Ratusz w Bielsku-Białej

Pierwszego dnia konferencji będzie miała miejsce sesja plenarna, której celem będzie zarysowanie wizji przyszłości energetycznej naszych miast, uwarunkowanej zasadami zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz prawodawstwem unijnym i krajowym. Tego dnia zostaną również przedstawione najciekawsze rozwiązań w sferze produkcji i konsumpcji energii z pionierskich miast europejskich.

Drugi dzień konferencji będzie podzielony na 5 paneli roboczych, odbywających się w 5 miejscach w Bielsku-Białej i zakończonych sesją podsumowującą w Urzędzie Miejskim:

  • w Panelu I omówione zostanie zastosowanie technologii IT w zarządzaniu miastami, jak również przedstawione zostaną najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią w miastach;
  • w Panelu II zaprezentowane zostaną innowacyjne technologie pozyskiwania energii w miastach, w tym technologie OZE i technologie energetycznego wykorzystania odpadów;
  • Panel III będzie poświęcony zaangażowaniu miast w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz inicjatywie KE pn. „Porozumienie Burmistrzów”; swoimi doświadczeniami podzielą się takie miasta jak Paryż, Helsinki, Heidelberg, Bielsko-Biała czy Warszawa;
  • w Panelu IV omówiona zostanie współpraca samorządów lokalnych z przedsiębiorstwami energetycznym; będzie on zorganizowany na terenie targów ENERGETAB, co pozwoli zainteresowanym wziąć udział także w targach i zwiedzić prezentowane tam ekspozycje;
  • Panel V będzie natomiast poświęcony projektom edukacyjnym i promocyjnym ukierunkowanym na ochronę klimatu i zaangażowanie społeczności lokalnych w oszczędzanie energii.

Mamy nadzieję, iż efektem konferencji będzie wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów w obszarze konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin, jak również przyjęcie wspólnej deklaracji dot. konieczności zdynamizowania działań w zakresie efektywności energetycznej miast i uruchomienia koniecznych instrumentów wsparcia programów ochrony klimatu.

Uwaga: Dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” - przy zgłoszeniu do 05 września 2011 - udział w konferencji jest bezpłatny!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle ważnym i ciekawym wydarzeniu!

Program

Cennik

Formularz rejestracji

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: www.konferencjanowaenergia.pl

 

Organizatorzy:                 

Patronat honorowy:

Herb Bielska-Bialej  zmp


  logo_SZGiP  logo_pnec2

 

Logo polskiej prezydencji w Radzie UE

  Logo Parlamentu Europejskiego_wersja polska


Partnerzy:
 
Patronat medialny:

Logo Energy Cities

Logo RIHiP 

Logo_Ambasada Szwecji

 

 

Logo_Czysta Energia


Logo_Nowa Energia


Logo Heliosfera


Logo Gram w Zielone


logo_eciz


Sponsorzy:

Logo Therma                 Logo Aqua    

Logo Belos         logo_jantar