Stowarzyszenie „Partnerem dla Klimatu 2010”

Miło nam oznajmić, iż Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” po raz kolejny otrzymało prestiżowy tytuł „Partnera dla Klimatu”, przyznawany przez Ministerstwo Środowiska. Stanowi on wyraz uznania dla wieloletniej działalności Stowarzyszenia na rzecz promocji wśród polskich samorządów działań i inicjatyw na rzecz ochrony klimatu, w tym  promocji nowoczesnych technologii w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii.

 

„Partnerstwo dla Klimatu”  to platforma współpracy Ministerstwa Środowiska z instytucjami i organizacjami aktywnie działającymi na rzecz ochrony klimatu. Celem partnerstwa jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. Partnerstwo zostało zainicjowane przez Ministerstwo Środowiska w 2008 roku, w ramach przygotować do COP 14.