Pierwszy plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii

Miasto Stołeczne Warszawa, jako pierwsza polska gmina opracowała projekt „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii”. Dokument ten zawiera zestawienie przedsięwzięć zmierzających do racjonalnego użytkowania energii, a tym samym ochrony środowiska i powietrza we wszystkich sektorach funkcjonowania  miasta wraz z podziałem kompetencji oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadań.

Jest pierwszym działaniem, jakie Stolica zobowiązała się wypełnić w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, do której przystąpiła w lutym 2009r.

W dn. 3 grudnia br., po przedstawieniu dokumentu na posiedzeniu działającego w samorządzie warszawskim Zespołu ds. ochrony klimatu, padały po adresem projektu „Planu …” przychylne ze strony członków Zespołu i organizacji pozarządowych komentarze, określające go jako optymistyczny, ale realny do wykonania.

W najbliższym tygodniu zostanie on rozesłany do uzgodnień do biur warszawskiego samorządu oraz będzie konsultowany ze współpracującymi organizacjami pozarządowymi. Szacujemy, że proces konsultacji i uzgodnień zostanie zakończony w przeciągu miesiąca.  Planuje się, że na początku 2010r. zostanie on przyjęty uchwałą Rady Miasta, po czym skierowany do Sekretariatu Covenant of Mayors.