Inauguracja projektu edukacyjnego EURONET 50/50 MAX

IMG 3746Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji i warsztatach poświęconych tematyce oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych, które miały miejsce w Krakowie, w dniach 26-27 września 2013 r. Oba wydarzenia stanowiły inaugurację naszego nowego projektu edukacyjnego o akronimie EURONET 50/50 MAX. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych i szkół zaangażowanych w projekt, jak również innych instytucji publicznych pragnących ograniczyć swoje zużycie energii, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i ok. 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników w proces zarządzania energią w LOGO EURONET_50_50_MAX budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny). Projekt stanowi kontynuację projektu EURONET 50/50, który był realizowany przez PNEC w latach 2009-2012 w 11 polskich szkołach i który został uhonorowany Europejską Nagrodą w dziedzinie Zrównoważonej Energii 2013!.

Inauguracja projektu rozpoczęła się konferencją pn. „EURONET 50/50 MAX – oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach publicznych” w dniu 26 września 2013 r. Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu oraz metodologią 50/50. Dowiedzieli się również, jakie działania zostały zrealizowane w poprzedniej edycji projektu i jakie rezultaty udało się osiągnąć w polskich szkołach. O osiągnięciach swoich uczniów opowiedzieli nauczyciele z wybranych szkół, które już podjęły się wdrożenia metodologii 50/50 i utworzyły zespoły ds. energii, których zadaniem było zbadanie i ograniczenie zużycia energii w swoich szkołach. Jak można się było przekonać, uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i entuzjazmem i udało im się osiągnąć naprawdę imponujące rezultaty!

IMG 3729 IMG 3732

Kolejnego dnia, tj. 27 września 2013 r., odbyły się natomiast warsztaty pn. „Wdrażanie projektu EURONET 50/50 MAX w Polsce”, podczas których uczestnicy – przedstawiciele szkół i gmin bezpośrednio zaangażowanych w projekt - dowiedzieli się, jak krok po kroku wdrożyć w szkole metodologię 50/50 i włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów. Oprócz tego dokładnie omówione zostały takie praktyczne zagadnienia, jak sformułowanie i zawarcie umowy pomiędzy gminą a szkołą, dostępne poradniki i narzędzia ułatwiające wdrażanie metodologii 50/50, wyliczanie oszczędności osiągniętych w wyniku realizacji projektu oraz raportowanie działań zrealizowanych w szkołach.

Na zakończenie spotkania przedstawicielom szkół wręczone zostały zestawy urządzeń pomiarowych, które mają im ułatwić pracę ze szkolnymi zespołami ds. energii. W każdym zestawie znalazł się cyfrowy termometr, luksomierz oraz miernik energii. Oprócz tego każdy uczestnik otrzymał poradniki: „Oszczędzanie energii w szkołach” i „Projekt 50/50 krok po kroku”, a także szereg przydatnych materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach innych inicjatyw.

Program konferencji
Program warsztatów

 

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone podczas konferencji i warsztatów:

Konferencja (26.09.2013)

 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Prezentacja projektu „EURONET 50/50 MAX – Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez upowszechnienie metodologii 50/50”, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Prezentacja metodologii 50/50 – oszczędzanie energii w szkole krok po kroku, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Podsumowanie poprzedniej edycji projektu EURONET 50/50 – zrealizowane działania i osiągnięte oszczędności, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Doświadczenia polskich szkół wdrażających metodologię 50/50 – powołanie zespołu ds. energii i wprowadzenie uczniów w tematykę oszczędzania energii, Andrzej MAJKUT, Zespół Szkół w Jadachach
 6. Doświadczenia polskich szkół wdrażających metodologię 50/50 – analiza i ocena wykorzystania energii w szkole, Sylwia BAGIŃSKA-WORWA, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dąbrowie Górniczej
 7. Doświadczenia polskich szkół wdrażających metodologię 50/50 – wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań i kampania informacyjna, Ewelina BIEGUN, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej

Warsztaty (27.09.2013)

 1. Założenia projektu EURONET 50/50 MAX, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Rozpoczęcie projektu – umowa między szkołą a gminą, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Szczegółowe omówienie metodologii 50/50 – rola szkoły i rola gminy, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Prezentacja „E-packu” – zestawu poradników i narzędzi ułatwiających wdrażanie metodologii 50/50 w szkole, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Wyliczanie oszczędności osiągniętych w wyniku realizacji projektu, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Raportowanie i ewaluacja działań realizowanych w szkołach, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

logo pnec2 LOGO EURONET_50_50_MAX logo EU_emblem
logo wfosigw_katowice logo wfosigw_krakow logo wfosigw_w_rzeszowie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wspiera realizację projektu EURONET 50/50 MAX poprzez udzielenie dotacji na zakup 50 zestawów urządzeń pomiarowych dla 26 podkarpackich szkół.