FORMULARZ REJESTRACJIlogo PNEC 2019

na seminarium

„Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej”

Jadwisin, 11-12.05.2023 r.

Imię i nazwisko:*
Stanowisko:*
Urząd / instytucja:*
Adres:*
Telefon:*
Adres e-mail*
Udział w 1. dniu seminarium:*
Udział w obiedzie 1. dnia:*
Udział w Walnym Zebraniu:*
Udział w kolacji 1. dnia:*
Udział w 2. dniu seminarium:*
Udział w obiedzie 2. dnia:*
Dania wegetariańskie:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku w zakresie określonym w załączonej klauzuli informacyjnej RODO w celu organizacji przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” seminarium pn. „Zrównoważony rozwój miast i gmin w drodze do neutralności klimatycznej” w Jadwisinie w dniach 11-12.05.2023 r.*

* Pole obowiązkowe

Zgłoszenie zostanie formalnie potwierdzone drogą mailową. Wiadomość e-mail zostanie przesłana na adres podany powyżej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania możliwości, a pierwszeństwo zostanie przyznane przedstawicielom gmin członkowskich oraz innych samorządów lokalnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” pod adresem e-mail: biuro@pnec.org.pl  lub numerem telefonu: +48 12 429 17 95

 

Seminarium jest organizowane w ramach projektu EnergyMasures (Wspieranie gospodarstw domowych narażonych na ubóstwo energetyczne), finansowanego z programu HORYZONT 2020 w ramach umowy grantu nr 894759, w ramach projektu OwnYourSECAP (Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP), finansowanego w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska i klimatu LIFE+ w ramach umowy grantu nr 101077109, inicjatywy Centrum Doradztwa ds. ubóstwa energetycznego UE prowadzonej przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego oraz inicjatywy Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii.

 logo porozumienie burmistrzow europa  logo OwnYourSecap  Logo EnergyMeasures  logo EPAH