Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Liga Mistrzów Energii Odnawialnej”, która odbędzie się w Katowicach, w Euro-Centrum Parku Naukowo Technologicznego w dniu 5 listopada 2009 r.

Konferencja jest organizowana przez nasze Stowarzyszenie, we współpracy z redakcją GLOBEnergia oraz Euro-Centrum, w ramach projektu „RES Champions League”, współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia polskich gmin oraz inwestorów w zakresie wykorzystania biomasy, energii słonecznej i pomp ciepła, a także źródła finansowania tego rodzaju inwestycji.

  
 

Po sesji słuchacze będą mogli zwiedzić innowacyjny budynek energooszczędny zlokalizowany na terenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego stanowiący przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz efektywnego nią gospodarowania. Obiekt dwie trzecie potrzebnej energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych, a tylko jedną trzecią zużywa w sposób tradycyjny.

Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie:

  • najnowszą edycję poradnika „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”,
  • przewodnik „Fundusze europejskie na energetykę odnawialną” wydany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz PIGEO,
  • wydanie specjalne profesjonalnego czasopisma „GLOBEnergia” przeznaczone dla samorządów lokalnych,
  • inne materiały.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć będzie można wkrótce na stronach www.pnec.org.pl i www.globe-energy.pl

Euro-Centrum Parku Naukowo Technologicznego
Katowice Ligota, 40-568, Ligocka 103

 

 Karta zgłoszenia 

 Program