EM meeting CracowW dniach 9-10 lutego 2023 r. w Krakowie gościli członkowie konsorcjum projektu EnergyMeasures, którzy spotkali się podczas jednego z cyklicznych spotkań partnerów. Wydarzenie to było okazją do dyskusji nt. zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce, ale też w Belgii, Holandii, Bułgarii, Północnej Macedonii, Irlandii czy Szkocji. Przedstawiciele organizacji zaangażowanych w walkę z tym zjawiskiem w ww. krajach wzięli także udział w kreatywnych warsztatach dot. planowania kolejnych działań i ich replikacji, a także w szkoleniu nt. interaktywnych sposobów komunikacji. Spotkanie pozwoliło również podsumować dotychczas osiągnięte rezultaty projektu i zaplanować harmonogram prac na kolejny rok.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych dzięki podniesieniu świadomości energetycznej mieszkańców,  zmianie ich nawyków oraz zastosowaniu niskonakładowych środków oszczędzania energii. Realizacja przewidzianego w ramach projektu programu doradztwa energetycznego pozwoli wybranym gospodarstwom na uzyskanie indywidualnej oceny aktualnej sytuacji i porady eksperckiej, a w efekcie ograniczenie zużycia i kosztów energii dzięki wprowadzeniu konkretnych rozwiązań. Działania projektowe pomogą również usprawnić lokalne polityki, ułatwią diagnozowanie zjawiska ubóstwa energetycznego, a także przyczynią się do poprawy dobrostanu mieszkańców i – dzięki zmniejszeniu zużycia energii – do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Strona internetowa projektu