Crete participants

Pod koniec września (28-29.09.2022) przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w wymianie doświadczeń z przedstawicielami Regionu Kreta. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu REBUS i koncentrowało się na aktualnych wyzwaniach towarzyszących renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i możliwym odpowiedziom na te wyzwania. Omawiane tematy obejmowały m.in. wpływ pandemii COVID-19 na sytuację energetyczną budynków, dostępne źródła finansowania projektów renowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych programów operacyjnych, rozwój i funkcjonowanie wspólnot energetycznych czy angażowanie użytkowników budynków w proces lokalnej transformacji energetycznej.

 

Podczas dwustronnej wymiany przedstawiciele Regionu Kreta przedstawili projekt InteractInCrete, który uzyskał wsparcie w ramach mechanizmu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.  Celem projektu jest ułatwienie i przyspieszenie realizacji kilku projektów energetycznych na wyspie. Są to głównie projekty z zakresu  modernizacji energetycznej szpitali i ośrodków zdrowia, które w czasie pandemii działały na granicy swoich możliwości. W dalszej części spotkania poruszono również temat inicjowania i rozwoju wspólnot energetycznych, zastosowania net-meteringu (bilansowania energii) i wirtualnego net-meteringu w ramach wspólnot, jak również możliwości finansowania takich projektów.Crete study visit

 

W czasie wizyty przedstawiciele Stowarzyszenia mieli również okazję zobaczyć ciekawe inwestycje łączące nowe i efektywne technologie z zakresu oszczędzania energii. Odwiedzili m.in. siedzibę Regionu Kreta, położoną w centrum Heraklionu i stanowiącą przykład udanej renowacji energetycznej budynku historycznego. W efekcie renowacji udało się osiągnąć najwyższą klasę energetyczną przy jednoczesnej ochronie historycznych elementów architektonicznych. Innym odwiedzonym budynkiem był nowopowstający budynek administracyjny, który został zaprojektowany zgodnie z zasadami architektury bioklimatycznej. Integruje on nowe technologie na rzecz efektywności energetycznej. Wizyta stanowiła doskonałą okazję do szerokiej wymiany doświadczeń i uzyskania nowych inspiracji dla przyszłych działań.