W dniu 8 listopada br. w Młynach Rothera w Bydgoszczy odbyła się zorganizowana przez Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” konferencja pn. „Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność?”, która zgromadziła prawie 90 uczestników. W wydarzeniu zainaugurowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, stowarzyszeń, świata nauki i biznesu. Podczas tego wydarzenia uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji ekspertów. W gronie prelegentów znaleźli się m.in.: pan Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, pan Paweł Machalski, prezes Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej FREO, pan Paweł Mzyk zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami, pan Romuald Meyer dyrektor zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej oraz pani Zuzanna Sasiak przedstawicielka Polskiej Zielonej Sieci.

Z wystąpienia pani Iwony Korohody ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć, jakie cele i działania realizowane są obecnie w ramach Porozumienia Burmistrzów, a także jakie wsparcie mogą uzyskać samorządy lokalne na drodze do neutralności klimatycznej. Kolejnym ważnym punktem konferencji była poprowadzona przez pana Romualda Meyera, dyrektora zarządzającego Polskiej Grupy Konsultingowej S.A. dyskusja panelowa dotycząca samowystarczalności energetycznej gmin. W dyskusji tej wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych – liderów transformacji energetycznej: Serocka, Siemiatycz, Gdańska, Włocławka i Chełmży. Na zakończenie odbyła się popołudniowa sesja stolikowa dobrych praktyk, do której wprowadziła uczestników pani Anna Jaskuła, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Uczestnicy podzieleni na grupy mogli skorzystać z doświadczeń zaproszonych ekspertów. Pan Jakub Szymański z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dzieląc się informacjami na temat Spółdzielni Energetycznej Słoneczny Serock, zdradził sposób na tańszą energię. Pan Jarosław Osiak z Fundacji Płońska Energia dyskutował z uczestnikami o Płońskim Klastrze Energii. Pan Piotr Siniakowicz, Burmistrz Miasta Siemiatycze wyjaśnił, jaki wpływ mają miejskie inwestycje niskoenergetyczne na politykę społeczną w Siemiatyczach. Z kolei z panią Agnieszką Spirydowicz z Zklastra można było porozmawiać o społecznościach energetycznych w kontekście obecnego kryzysu w energetyce.

Udział w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat roli gmin w transformacji energetycznej, a zwłaszcza stojących przed nimi wyzwań w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących cen energii. Podczas konferencji próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie w Polsce celu neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz samowystarczalności energetycznej w gminach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom samorządów lokalnych, ekspertom i prelegentom za udział w wydarzeniu i zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami.

Program

Prezentacje

Aby je pobrać, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani zapoznaniem się z prezentacjami prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępniane ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

  1. Aktualna sytuacja energetyczna samorządów z punktu widzenia Związku Miast Polskich , Andrzej PORAWSKI, Związek Miast Polskich
  2. Wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście nowej sytuacji geopolitycznej, rosnących cen energii i działań UE zmierzających do uniezależnienia od paliw kopalnych (pakiet RePowerEU i jego implikacje dla samorządów) , Paweł MACHALSKI, Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej FREO
  3. Czy możliwe jest osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w Polsce do 2050 r. ? , Paweł MZYK, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  4. Modele zakupu energii elektrycznej dla gmin oraz aktualne problemy występujące w tym zakresie , Romuald MEYER, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy
  5. Porozumienie Burmistrzów: wsparcie dla samorządów – liderów transformacji energetycznej w Polsce , Iwona KOROHODA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  6. Rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce: aktualne ramy strategiczne, perspektywy i wyzwania , Zuzanna SASIAK, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  7. Spółdzielnia energetyczna Słoneczny Serock – sposób na tańszą energię elektryczną , Jakub SZYMAŃSKI, Urząd Miasta i Gminy w Serocku
  8. Płoński Klaster Energii – sytuacja wyjściowa, założenia, plany na bliższą i dalszą przyszłość oraz bariery rozwoju , Jarosław OSIAK, Fundacja Płońska Energia

Galeria