Lunch talk visual register nowObecna sytuacja geopolityczna to wyzwanie dla europejskiego systemu energetycznego, a jej konsekwencje mocno uderzają w obywateli Europy. Rosnące ceny energii istotnie zwiększają presję na osoby najbardziej narażone i  pogłębiają sytuację ubóstwa energetycznego .

Środki unijne, takie jak pakiet Fit for 55 i plan REPowerEU, wyznaczają długoterminową ścieżkę uniezależnienia Europy od rosyjskich dostaw do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Należy jednak podjąć nadzwyczajne i krótkoterminowe środki, aby rozwiązać problem bezpośrednich konsekwencji tego kryzysu, z których najważniejszą jest wzrost cen energii. Wraz z planem „Save gas for a safe winter” zaproponowanym przez Komisję w celu zmniejszenia zużycia gazu, samorządy lokalne podejmują kolejne działania, pomagając odbiorcom wrażliwym w walce z rosnącymi cenami energii poprzez wprowadzając nadzwyczajne środki i praktyczne rozwiązania dla swoich mieszkańców.

Wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy odbędzie się 14 listopada w godzinach 12:30-13:30. Jest ono organizowane wspólnie przez Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii w Europie oraz projekt ENPOR (Energy poor households in the private rented sector).

Będzie ono okazją, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach i praktykach gmin UE w zakresie działań mających na celu przygotowanie się na zimowe ekstremalne warunki energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób wrażliwi konsumenci są w nich uwzględniani. Dyskusja ta pozwoli zainspirować kolejne samorządy do podejmowania działań w lokalnych kontekstach dotyczących rosnącego ubóstwa energetycznego.

Rejestracja pod linkiem: ➡️ https://bit.ly/asafewinterforall_lunchtalk