zdj ogolne2BYDGOSZCZGorąco zapraszamy przedstawicieli miast i gmin do udziału w organizowanej wspólnie przez Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” konferencji na temat transformacji energetycznej i gospodarowania energią w gminie, która odbędzie się w Młynach Rothera w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2022 roku.

Konferencja skierowana do samorządów lokalnych poświęcona będzie roli gmin w transformacji energetycznej, a zwłaszcza stojących przed nimi celów i wyzwań w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących cen energii. Podczas wydarzenia planowana jest także dyskusja na temat sytuacji na rynku energii i jej wpływu na budżety samorządów.

Osobny panel dotyczący rozwijania energetyki obywatelskiej obejmował będzie sesję stolikową, podczas której zaprezentowane zostaną dobre praktyki z tego zakresu.

Udział w konferencji przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą przyjmowane do ich wyczerpania (aktualnie brak miejsc).

Program spotkania