nationalguidelines2Najnowsza publikacja autorstwa naszego Stowarzyszenia pt. „Zintegrowane planowanie – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” jest wynikiem wymiany doświadczeń w ramach projektu MULTIPLY oraz podsumowaniem najciekawszych i wartych przedstawienia dobrych praktyk z miast w niego zaangażowanych. W projekcie uczestniczyło 38 europejskich miast, wśród których znalazły się polskie miejscowości, tj. Bydgoszcz, Piastów, Sztum – jako miasta prekursorzy, a także Grodzisk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka oraz Siemianowice Śląskie – jako miasta zaangażowane.

Przedstawione w poradniku przykłady dotyczą różnych zagadnień, począwszy od planowania i finansowania działań, po komunikację z mieszkańcami. Można tu znaleźć liczne wskazówki pomagające w podejmowaniu wyzwań i wdrażaniu zmian. Ich główne cele, zastosowane podejścia i rozwiązania międzysektorowe przedstawiono w tej publikacji podziałem na trzy zakresy tematyczne:

  • równoważone zarządzanie energią, z uwzględnieniem roli polityk w międzysektorowej transformacji energetycznej,
  • zrównoważone planowanie przestrzenne z uwzględnieniem wykonalności i maksymalizacji wpływu,
  • zrównoważony transport i mobilność, z uwzględnieniem aspektów współpracy i komunikacji z mieszkańcami.

Idea projektu MULTIPLY, w ramach którego przygotowano tę publikację opiera się na koncepcji, że pomyślna transformacja energetyczna wymaga dobrze skoordynowanych działań na poziomie lokalnym. Działania te, łącząc różnorodne elementy, mogą pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału oszczędności energii danego obszaru i jednocześnie uczynić z niego miejsce o wyższej jakości życia dla jego mieszkańców.

Mamy nadzieję, że poradnik, jako źródło inspiracji, przyczyni się do szerszego wdrażania międzysektorowych działań i zrównoważonego planowania w polskich miastach, dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli podzielić się kolejnymi dobrymi praktykami z miejsc, które rozwijają się w sposób przyjazny dla klimatu i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców w zrównoważony i efektywny sposób.

Miłej i owocnej lektury!

Zintegrowane planowanie – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (PL)