Przedstawicielki PNEC wzięły udział w Światowym Forum Miast, które miało miejsce w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z potrzebami i kierunkami rozwoju miast, szczególnie biorąc pod uwagę główny cele naszej organizacji, jakimi są aspekty związane ze zmianą klimatu i potrzebą ochrony środowiska. Aktywne uczestnictwo w Ścieżce Europejskiej, poświęconej sprawiedliwej transformacji miast w kontekście globalnych wyzwań, umożliwiło przedstawienie efektów prac i dobrych praktyk zdobytych podczas realizacji trzyletniego projektu MULTIPLY, którego tematyka doskonale wpisała się w założenia WUF11. Wypracowane i sprawdzone rozwiązania, gotowe do wdrożenia w innych miastach dotarły dzięki temu do szerszej społeczności.  Wydarzenie pozwoliło utwierdzić się w tym, jak ważne jest zintegrowane planowanie, uwzględniające aspekty energetyki, transportu i przyjaznej przestrzeni publicznej. Również uczestnictwo w innych licznych panelach dyskusyjnych, wykładach, czy wartościowych warsztatach, wśród których znalazły się także te organizowane przy współpracy z Ambasadą Duńską, dały możliwość poszerzenia wiedzy i zyskania nowych perspektyw do dalszego działania.

Głównym celem Światowego Forum Miast, organizowanego regularnie od 2002 roku,  jest promocja zrównoważonego rozwoju i dyskusja nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Podczas organizowanych wtedy warsztatów, spotkań z ekspertami, otwartych debat, czy paneli dyskusyjnych,  wzrasta wiedza i świadomość na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Umożliwia to spojrzenie na miasto z różnych perspektyw - przedstawicieli władz, środowiska naukowego, instytucji finansowych czy organizacji rządowych i pozarządowych - dając możliwość powiązania tematyki planowania miejskiego, transportu, efektywności energetycznej, czy aspektów społecznych.