logo ENTRAINSerdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu zarządzaniu jakością w ciepłowniach opalanych biomasą. Szkolenie odbędzie się 30 marca 2022 roku w godz. 10:00 – 12:00, w formule online (za pośrednictwem platformy Zoom Webinar). W jego trakcie przedstawione zostaną zasady zarządzania jakością w systemach ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem przetłumaczonych i zaadaptowanych do warunków polskich austriackich wytycznych zarządzania jakością QM Holzheizwerke.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu ENTRAIN, którego celem jest zwiększenie kompetencji samorządów i społeczności lokalnych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań na rzecz rozwoju małych systemów ciepłowniczych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Projekt promuje współpracę pomiędzy władzami publicznymi i kluczowymi regionalnymi interesariuszami oraz buduje wiedzę i umiejętności w ww. obszarze. Projekt finansowany jest ze środków programu Interreg Central Europe, a więcej na jego temat można znaleźć na stronie Stowarzyszenia oraz na stronie projektu ENTRAIN.

QM Holzheizwerke to system zarządzania jakością dla ciepłowni opalanych biomasą wytwarzających ciepło na cele grzewcze oraz związane z zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową. Przetłumaczony i zaadaptowany do warunków polskich system QM może pomóc w lepszym i bardziej ekonomicznym zarządzaniu produkcją i dystrybucją ciepła do odbiorców. Program szkolenia obejmuje następujące punkty:

  • Zarządzanie jakością w ciepłowniach zasilanych OZE
  • QM Holzheizwerke i jego adaptacja do warunków polskich
  • Narzędzia i wytyczne wspierające wdrożenie systemu zarządzania jakością w ciepłowni
  • Dobre praktyki – wdrażanie QM Holzheizwerke w europejskich ciepłowniach opalanych biomasą

Poniżej można znaleźć link do rejestracji na wydarzenie. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila z bezpośrednim linkiem do spotkania. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

REJESTRACJA.