logo ENTRAINMiło nam zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu optymalizacji i rozwoju małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, organizowanym w ramach projektu ENTRAIN, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Wydarzenie to odbędzie się 15 lutego 2022 roku, w godzinach 10:00 – 12:30 i zostanie przeprowadzone w formule online (za pośrednictwem platformy Zoom Webinar).

Jest to już czwarte i ostatnie wydarzenie w ramach cyklu szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zajmujących się ciepłownictwem, które mają zapewnić transfer wiedzy w ww. obszarze. Podczas tego spotkania omówimy praktyczne zastosowanie systemów magazynowania energii ciepła i chłodu, czy też jak przy zastosowaniu systemu do zarządzania energią cieplną w budynku poprawić sprawność instalacji i zmniejszyć zużycie energii. Dobrą praktykę zaprezentuje przedstawiciel Veolia Energia Polska, który opowie o rozbudowie ciepłowni w Zamościu o małą ciepłownię RDF, a także przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który omówi działanie instalacji spalającej biomasę w Łomży.

Głównym celem projektu ENTRAIN jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, przyczyniając się tym samym do: ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2, poprawy lokalnej jakości powietrza, korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i narzędzi ich finansowania. Więcej na temat projektu można znaleźć na naszej stronie oraz na stronie projektu.

Poniżej znajduje się program szkolenia oraz link do rejestracji na wydarzenie:

REJESTRACJA

Program szkolenia

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału!