O potrzebach i wyzwaniach, przed jakimi staje sektor ciepłownictwa sieciowego w Polsce, dyskutowano podczas seminarium zorganizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, które zorganizowano 18 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Wydarzenie to otworzył Pan Leszek Drogosz, prezes Zarządu Stowarzyszenia, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy oraz Pan Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, podkreślając istotną rolę samorządów w transformacji energetycznej. Następnie uczestnicy mieli okazję poznać strategię transformacji ciepłownictwa przedstawioną przez Pana Piotra Sprzączaka, Dyrektora Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który podczas swojego wystąpienia wskazał kluczowe elementy i obszary  modernizacji sektora. W kolejnej prezentacji Pan Andrzej Rubczyński z Forum Energii przedstawił nowy model biznesowy opracowany właśnie dla ciepłownictwa. Wystąpienie kolejnego gościa, Pana Bogusława Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie skupiło się z kolei na przedstawieniu problemów, z jakimi boryka się aktualnie sektor ciepła sieciowego.

Po krótkiej przerwie Pan Sławomir Skwierz, ekspert KOBiZE/CAKE wygłosił prezentację o roli zrównoważonego rozwoju ciepłownictwa systemowego w transformacji energetycznej miast i gmin oraz przedstawił nową publikację „Polska net- zero 2050. Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów”.Krótko o projekcie ENTRAIN, w ramach którego zoragnizowano seminarium opowiedziała zgromadzonym Pani Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” . Natomiast rekomendacje dot. ram prawnych i finansowania OZE w ciepłownictwie, wypracowane w ramach projektu ENTRAIN zaprezentował Pan Jarosław Osiak z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W gorącej dyskusji o sytuacji, w jakiej znajduje się aktualnie sektor ciepłownictwa, wzięli udział przedstawiciele zarówno Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i władz lokalnych oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej z całej Polski. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu ENTRIAN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, która realizuje Stowarzyszenia.

Polski sektor ciepłowniczy wymaga modernizacji, w tym zwiększenia udziału OZE w produkcji ciepła. Niezbędna jest także rozbudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych (niskotemperaturowych i w miarę możliwości wykorzystujących dostępne lokalnie odnawialne źródła energii), które zastąpią wysokoemisyjne, indywidualne źródła ciepła. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich programów wsparcia i finansowania rozwoju czystego i nowoczesnego ciepłownictwa. To tylko jedne z wielu rekomendacji wypracowanych podczas tego wydarzenia, które zostaną wkrótce przedstawione instytucjom szczebla krajowego, odpowiadającym za kształtowanie polityki i rozwój w obszarze ciepłownictwa w Polsce.

Program wydarzenia

Materiały z poprzednich szkoleń oraz inne publikacje w ramach projektu ENTRAIN dostępne są tutaj.

Prezentacje:

  1. Strategia transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce – ramy polityczne i prawne rozwoju ciepłownictwa bazującego na OZE , Piotr Sprzączak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  2. Nowy model biznesowy dla ciepłownictwa (wg analizy Forum Energii z IX 2021) , Andrzej Rubczyński, Forum Energii
  3. Główne obszary problemowe branży ciepłowniczej w Polsce , Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
  4. Transformacja energetyczna miast i gmin - rozwój zrównoważonego ciepłownictwa systemowego , Sławomir Skwierz, KOBiZE/CAKE, ARE
  5. O projekcie ENTRAIN , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  6. Rekomendacje dot. ram prawnych i finansowania OZE w ciepłownictwie, wypracowane w ramach projektu ENTRAIN , Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Galeria:

panel logotypów