247860016 6964000793625812 5543146492314264883 nMiasta, mimo że zajmują tylko 4% powierzchni lądowej Unii Europejskiej, są domem dla 75% jej obywateli. Ponadto zużywają więcej niż 65% światowej energii i odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji CO2. Ponieważ łagodzenie zmiany klimatu jest w tak dużym stopniu zależne od działań na obszarach miejskich, to właśnie one odgrywają kluczową rolę w realizacji założeń Zielonego Ładu, jakimi są: zmniejszenie emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Mając na uwadze ten fakt, Komisja Europejska zainicjowała konkurs pn. ,,100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”, który wesprze 100 europejskich miast w ich systemowej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 r. oraz przekształci je w pilotażowe ośrodki eksperymentów i innowacji, tak aby umożliwić pozostałym europejskim miastom pójście w ich ślady do 2050 r.

Ambitne miasta liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, które zdecydują się na podjęcie wyzwania osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 r, będą mogły skorzystać z pomocy technicznej, regulacyjnej i finansowej, w tym uzyskać wsparcie w opracowaniu planów inwestycyjnych, modeli innowacyjnego zarządzania miastem i angażowania mieszkańców.

Udział w konkursie to szansa na wzrost innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miast, które będą miały wyjątkową okazję otrzymać pomoc w opracowaniu indywidualnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz będą mogły liczyć na dostęp do dodatkowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowych banków prorozwojowych oraz od inwestorów prywatnych.

Uczestnicy konkursu zadeklarują ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2030 — deklaracja ta nie jest jednak wiążąca prawnie, a neutralność klimatyczna nie będzie oznaczała całkowitego zaprzestania emisji dwutlenku węgla, ale zerową emisję gazów cieplarnianych netto, czyli osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem gazów cieplarnianych z atmosfery.  Zainteresowani konkursem mogą znaleźć niezbędne informacje dotyczące celów misji, warunków udziału i procesu selekcji w opublikowanym przez Komisję Europejską  zestawie informacyjnym dla miast oraz liście najczęściej zadawanych pytań.

Miasta, które zdecydują się na udział w konkursie i spróbowanie swoich sił w wyścigu do neutralności klimatycznej Forum Energii wesprze zarówno w przygotowaniu wniosku, jak i realizacji zamierzeń konkursowych. Ostateczny termin składania wniosków mija 31 stycznia 2022 r.