zdjecieMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach w dniach 23 – 24 listopada 2021 r., dotyczących przygotowania projektów PPP, połączonych z wizytą w miejscu realizacji przykładowego projektu tego typu: budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie.  

Celem spotkania będzie zdobycie praktycznej wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez m.in. interaktywne warsztaty podziału ryzyka w projekcie PPP, praca w grupach, mini-negocjacje czy konsultacje indywidualne. Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem projektów PPP, w tym przeprowadzeniem Oceny Efektywności, będzie również możliwość bliższego przyjrzenia się szczegółom realizacji inwestycji tego typu na przykładzie wizyty studyjnej w oczyszczalni ścieków w Mławie, podczas której przedstawiciele strony publicznej oraz prywatnej podzielą się swoimi doświadczeniami zarówno z etapu przygotowania projektu, jak i zarządzania umową. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i jednostek podległych oraz jednostek administracji rządowej, zainteresowanych tematyką PPP lub planujących realizację przedsięwzięć tego typu.

Do 10 listopada 2021 r. chętni do udziału w warsztatach mogą wysyłać wypełniony Formularz zgłoszeniowy, przy czym wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Parterstwa Publiczno-Prywantego i w regulaminie warsztatów.