Z radością informujemy że właśnie ukazał się dwuczęściowy raport końcowy z projektu BEACON (Bridging European and Local Climate Action) pt. ,,Wspieranie gmin, szkół i rządów krajowych w przejściu na neutralność klimatyczną”, wieńczący ponad trzyletnią współpracę 34 miast i gmin oraz 57 szkół z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec:

 

 zdjęcie główne do artykułu

Przykłady lokalnego zastosowania skutecznych metod łagodzenia zmiany klimatu można znaleźć w całej Europie. Aby pokazać, jaką rolę odgrywają lokalne i regionalne podmioty w osiąganiu krajowych i unijnych celów klimatycznych, w ramach BEACON zebrano dane z ponad 25 gmin i od 40 pracowników szkół w 7 krajach, czego efektem jest dwuczęściowa interaktywna publikacja w formacie pdf, która ilustruje, jak gminy, społeczności lokalne i młodsze pokolenia kształtują drogę do zeroemisyjnej przyszłości.

W pierwszej części raportu Od pomysłów do działania zebrano wnioski i osiągnięcia projektu BEACON w pięciu punktach: 1) identyfikacja potrzeb i tworzenie struktur wsparcia; 2) tworzenie sieci i współpracy transgranicznej; 3) budowanie potencjału i podnoszenie świadomości; 4) opracowywanie długoterminowych strategii, wspieranie ambitnych polityk i współpracy wertykalnej; 5) tworzenie pomysłów i wreszcie realizacja projektów.

Druga część  raportu Od działania do efektu zawiera 83 konkretne historie szkół i gmin z całej Europy uczestniczących w projekcie BEACON. W tej części narracja prowadzona jest z perspektywy gmin, szkół i przedszkoli, i znaleźć tu można przykłady udanych lokalnych działań na rzecz klimatu, które były możliwe dzięki inspiracji i wsparciu z projektu BEACON, w tym liczne zdjęcia i filmy. Dalsza część opracowania poświęcona jest krótkiemu podsumowaniu licznych publikacji, które przygotowano w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że zakończenie projektu to nie koniec, a raczej wstęp do dalszych działań gmin zaangażowanych na rzecz ochrony klimatu, zmierzających do poprawy jakości życia swoich mieszkańców i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Projekt BEACON promował działania na rzecz ochrony klimatu i ułatwiał wymianę między rządami krajowymi, a także gminami i szkołami w Unii Europejskiej. Jego celem było wzmocnienie współpracy dwu- i wielostronnej oraz stworzenie wspólnej ambicji realizacji Porozumienia Paryskiego. Wsparcie techniczne oferowane miastom uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich szkolenia pomogły im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych dobrych praktyk w kontekście lokalnym.

Gorąco zachęcamy do lektury!