Świętujemy kolejny sukces dwóch członków naszego Stowarzyszenia — Warszawy i Zamościa — w 8. edycji konkursu Eko-Miasto, zostali oni nagrodzeni w kategorii zieleń miejska odpowiednio: wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców — Warszawa i wśród miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców — Zamość.

Warszawa została doceniona za opracowanie Mapy Koron Drzew jako innowacyjnego instrumentu zarządzania drzewostanem miejskim. Mapa ta jest jednym z narzędzi pozwalających na monitorowanie i dbanie o drzewostan, a także racjonalne zwiększanie jego udziału w przestrzeni miejskiej. Stolica sukcesywnie zwiększana ilość terenów zielonych w mieście — samym ubiegłym roku posadzono ponad 210 tysięcy drzew. Obecnie w mieście rośnie ich 9 milionów.

Miasto Zamość jury konkursu nagrodziło za działania na rzecz klimatu w ramach projektu BEACON takie jak: pierwsze w województwie lubelskim ogrody deszczowe, stworzenie zielonej klasy, łąk kwietnych, a także edukacja ekologiczna najmłodszych. Ponadto miasto otrzymało wyróżnienie Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki za zazielenianie przestrzeni miasta i aktywizację mieszkańców.

Tegoroczna 8. edycja konkursu Eco–Miasto organizowanego przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce dedykowana była Zielonej Odbudowie. W dniach 5-6 października br. podczas tegorocznej konferencji podsumowującej konkurs ECO-MIASTO zwycięskie samorządy nagrodzono zostały w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zrównoważony transport, zieleń miejska oraz gospodarka odpadami. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto przyznano nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu — Michała Kurtyki.

Finał konkursu Eco-Miasto 2021 

Relacja z konferencji „Eco-Miasto 2021. Zielona odbudowa" 

Więcej informacji o konkursie i laureatach: