logo Beacon kompaktW dniach 1-2 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta w Bielsku Białej odbyło się w ramach projektu BEACON szkolenie przeznaczone dla kandydatów na energetyków miejskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat zarządzania energią w mieście. Zespół do spraw zarządzania energią działa w Bielsku już od 1997 r., jego członkowie mają więc ogromne doświadczenie, którym chętnie podzielili się z uczestnikami szkolenia. Podczas spotkania, w którym częściowo uczestniczył też pan Adam Ruśniak, zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, doświadczeni specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii przekazali przyszłym energetykom miejskim wiele informacji na temat zarządzania energią w ich mieście, omawiając szczegółowo zagadnienia dot. przeglądów energetycznych obiektów, monitoringu energetycznego budynków, monitoringu jakości powietrza, strategii rozwoju elektromobilności w mieście oraz dostępnych dla mieszkańców dotacji  na ekologiczne instalacje.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był prowadzonym w mieście działaniom informacyjno-edukacyjnym, a w szczególności kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” i organizowanego od 2011 r. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się ze zrealizowanymi w Bielsku-Białej inspirującymi projektami z zakresu efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza takimi jak „Ecodriving”, EURONET 50/50 czy „Przedszkolaku złap oddech”.

Prezentacje