Drugi nabór w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu, który wspiera gminy i władze lokalne w celu mobilizacji inwestycji w obszarze zrównoważonej energii, zakończył się 31 maja aż 221 złożonymi wnioskami.

Najwięcej wniosków spłynęło z regiony Europy Południowej (40%) oraz Europy Środkowo-Wschodnia (37%). Włochy, Polska, Portugalia i Hiszpania były krajami o największej liczbie wniosków.

Spośród 221 wniosków zostanie wybranych 69 beneficjentów EUCF, którzy otrzymają 60 000 EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnej, w tym (technicznych) studiów wykonalności oraz różnych kluczowych analiz np. analiz rynku, interesariuszy, aspektów prawnych i finansowych. Dotacja nie ma na celu bezpośredniego finansowania inwestycji i jest raczej wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do usług i opracowania koncepcji inwestycyjnej, która może otworzyć drzwi do dalszych inwestycji. 

Przydział funduszy unijnych instrumentów miejskich

EUCF przeznacza ponad 12 mln EUR na wsparcie beneficjentów, którzy wybierani są w czterech naborach – w 2020 r. było to 1,8 mln EUR podzielonych pomiędzy 30  beneficjentów.  Drugi nabór to podwojona suma środków do wykorzystania, czyli 4,14  mln EUR.

Środki rozdzielono na trzy regiony, w ramach których w każdym naborze zostanie wybrana określona liczba wniosków. We właśnie zakończonym naborze finansowanie otrzyma: 26 wniosków z Europy Środkowo-Wschodniej, 19 z Europy Południowej i 24 z Europy Zachodniej i krajów nordyckich.

Region

Countries

Europa Środkowo-Wschodnia

Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Słowacja

Kraje nordyckie i Europa Zachodnia

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Europa Południowa

Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania.

Fundusze są przydzielane zgodnie z Polityką Spójności na lata 2014-2020 oraz zależny jest od populacji danego regionu geograficznego. Każdy beneficjent otrzyma 60.000 EUR w ryczałcie na opracowanie koncepcji inwestycyjnej w okresie 12 miesięcy.

Kolejne kroki

Zespół ewaluatorów EUCF oceni teraz złożone wnioski i wybierze 69 beneficjentów. Ocena opiera się na pięciu kryteriach:

  • wielkość inwestycji,
  • oszczędność energii,
  • struktura zarządzania,
  • zaangażowanie zainteresowanych stron
  • oraz dostosowanie do celów EUCF.

Wyniki zostaną przekazane wybranym kandydatom w sierpniu i zostaną opublikowane w październiku 2021 r.