BEACON CCM kitW ramach projektu BEACON (Bridging European and Local Climate Action) finansowanego z Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu – EUKI powstał unikatowy zestaw narzędzi, który ma pomóc  samorządom ustalić priorytety w tym obszarze i wybrać   działania, które najskuteczniej wpłyną na łagodzenie zmiany klimatu oraz jej skutków.

Pakiet CCM składa się z trzech części: ,,Planu działania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu na szczeblu lokalnym", ,,Menu wskaźników", które jest pomocne w monitorowaniu postępów i wyborze finansowania oraz "Zestawu wytycznych", które ułatwią korzystanie z pakietu  i wdrażanie wybranych projektów. Korzystając z tych materiałów będą Państwo mogli również zobaczyć, jak szerokie jest spektrum możliwości łagodzenia zmiany klimatu oraz jaki jest ich związek ze zrównoważonym rozwojem, a także znaleźć inspirację do nowych działań.

Zestaw jest dostępny w 7 językach. Zapraszamy do lektury!

Pobierz pakiet ze strony EUKI: https://www.euki.de/en/news/mitigation-kit/