zdjecie MiastoCelem tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, które posłużą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporności miast na skutki zmian klimatu.

Formularze zgłoszeniowe przesyłać można do 11 czerwca 2021 r.

Na podstawie przekazanych zgłoszeń przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta w kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport, transformacja energetyczna oraz retencja miejska.

20 miast, które uzyskają najlepszą ocenę, zdobędą tytuł Miasta z Klimatem w jednej lub kilku kategoriach, wsparcie doradcze w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych, wypracowana zostanie też mapa drogowa transformacji klimatycznej dla miast — wskazująca projekty strategiczne, które otrzymają priorytetowe wsparcie m.in. w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Wyróżnieniem miasta będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej oraz systemowi identyfikacji wizualnej do wykorzystania w komunikacji (m.in. w social media, w korespondencji).

Wsparcie doradcze polegać będzie na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji albo określenia nowych celów transformacji, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW. Proces doradztwa strategicznego zostanie podsumowany w formie raportu końcowego indywidualnie dla każdego z miast.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzona zostanie druga edycje konkursu "Miasto z Klimatem  — najlepszy zrealizowany projekt". Konkurs ten, adresowany jest do  miast i ma na celu  promocję nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększeniu odporności aglomeracji na skutki zmian klimatu.

Więcej informacji:  

 

 

 

 

 

Zdjęcie: pixabay