Wydano do tej pory wiele publikacji poruszających problem zmiany klimatu, lecz teraz w Państwa ręce trafia pozycja, która przedstawia tę tematykę w sposób jasny, przystępny i zarazem interesujący, a czasem nawet zaskakujący. 

Komiks Climate Change Challange jest efektem dwuletniej pracy w ramach projektu BEACON (Bridging European and Local Climate Action) finansowanego przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu - EUKI, który zaangażował 7 państw Unii Europejskiej we współpracę w celu promowania i wzmocnienia działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienia wymiany doświadczeń pomiędzy rządami, samorządami i szkołami.

Publikacja stworzona została przez portugalskich artystów Bruno Pinto, Quico Nogueirę oraz Nuno Duarte na podstawie prawdziwych historii, ukazujących skutki zmiany klimatu w państwach biorących udział w projekcie. Opowiada on historię podróży po Europie rodzeństwa Sofii i Gabriela. Wspólne i bezpośrednie doświadczenia pomagają im zrozumieć, że skutki zmiany klimatu są złożone i rzeczywiste, ale jednostki, społeczności i miasta mogą mieć duży wpływ na ich łagodzenie i przystosowanie się do nich. Sofia, która podczas podróży poszukuje pomysłów do tworzonej przez siebie gry poruszającej problem zmiany klimatu, dochodzi do wniosku, że jej dzieło musi opierać się nie na rywalizacji, ale na współpracy, ponieważ zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla każdego z nas i tylko razem jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić.

Poprzez tę publikację BEACON pragnie propagować ducha europejskiej współpracy i wymiany wiedzy o klimacie wśród szerokiego grona odbiorców, obejmującego zarówno młodzież szkolną, jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że publikacja zachęci czytelników do zapoznania się z sytuacją panującą w innych regionach Europy oraz z działaniami na rzecz klimatu, a tym samym przyczyni się do przyspieszenia transformacji w kierunku neutralności klimatycznej na świecie.

Pozycja ma nie tylko wartość edukacyjną –  jest to emocjonująca i ciekawa historia, którą już niedługo będzie można przeczytać również w języku polskim! W oczekiwaniu na ten moment zachęcamy do szlifowania umiejętności językowych podczas lektury komiksu w wersji angielskiej: https://www.euki.de/en/news/beacon-comic/ 

Przekonajcie się sami, czego jeszcze nie wiecie o zmianie klimatu i możliwościach zapobiegania jej skutkom!