logo REBUSSerdecznie zapraszamy do udziału w 3. szkoleniu w ramach cyklu „Oszczędzanie energii w budynkach – edukacja i aktywizacja użytkowników budynków” organizowanym w ramach projektu REBUS. Wydarzenie to odbędzie się w formule on-line w dniu 30 marca 2021 r, w godz. 11:00-13:00.

Cykl szkoleń jest przeznaczony dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zmianę zachowań ich użytkowników oraz aktywne włączenie ich w procesy zarządzania energią. Tym razem szkolenie poświęcone będzie rozwiązaniom, jakie można wdrożyć w innych niż szkolne budynkach użyteczności publicznej, a także możliwościom wykorzystania projektów termomodernizacyjnych do budowania świadomości energetycznej użytkowników.

Program webinarium obejmuje następujące punkty:

  • Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej (innych niż szkolne) – wprowadzenie
  • Przykłady programów aktywnie angażujących użytkowników w proces zarządzania energią
  • Projekt EURONET 50/50 MAX – edycja realizowana w budynkach pozaszkolnych
  • Projekt Big Switch Off
  • Ekodoradca gminny i jego rola w edukacji energetycznej użytkowników budynków
  • Kompleksowa termomodernizacja budynków w Niepołomicach: połączenie interwencji technicznej z podnoszeniem świadomości energetycznej i klimatycznej użytkowników
  • Wykorzystanie technologii ICT do aktywizacji użytkowników  budynków w obszarze oszczędzania energii i innych mediów

Ogólnym celem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie tzw. "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej zaplanowanie, wykonanie oraz monitoring odpowiednich prac renowacyjnych w budynkach należących do miasta/gminy, a także podnoszenie kompetencji zaangażowanych w ten proces osób. Więcej na temat projektu oraz realizowanych w jego ramach działań można znaleźć na naszej stronie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Poniżej znajduje się link do rejestracji na wydarzenie:

REJESTRACJA

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z biurem.