logo ENTRAINMiło nam zaprosić Państwa do udziału w  szkoleniu dot. aspektów ekonomicznych i możliwości finansowania inwestycji związanych z rozwojem małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, organizowanym w ramach projektu ENTRAIN, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Wydarzenie to odbędzie się 19 marca 2021 roku i zostanie przeprowadzone w formule online (za pośrednictwem platformy Zoom Webinar).

Szkolenie jest już drugim z cyklu szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zajmujących się ciepłownictwem, które mają zapewnić transfer wiedzy w ww. obszarze. Podczas tego spotkania skupimy się na tematach ekonomicznych, w tym analizie wykonalności ekonomicznej i technicznej oraz finansowaniu różnych typów inwestycji (z wykorzystaniem jako źródła ciepła pomp ciepła wspomaganych instalacją fotowoltaiczną, kolektorów słonecznych oraz odpadów komunalnych i osadów ściekowych). Zostanie również przedstawiona dobra praktyka z Austrii. Przedstawiciel AEE Institute fur Nachhaltige Technologien (ekspert w projekcie) opowie o rozwoju i przykładach ciepłowni zasilanych biomasą w tym kraju.

Głównym celem projektu ENTRAIN jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, przyczyniając się tym samym do: ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2, poprawy lokalnej jakości powietrza, korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i narzędzi ich finansowania. Więcej na temat projektu można znaleźć na naszej stronie oraz na stronie projektu.

Poniżej znajduje się program szkolenia oraz link do rejestracji na wydarzenie:

REJESTRACJA

Program szkolenia

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału!