Przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie MULTIPLY spotkali się 9 września 2020 r. w Bydgoszczy, aby wziąć udział w warsztatach dla pracowników działów odpowiedzialnych za energię, transport oraz planowanie przestrzenne.  Dzięki uprzejmości Bydgoszczy, podczas wizyty studyjnej, mieliśmy szansę zobaczyć najciekawsze działania realizowane w mieście, o których uczestnicy mogli usłyszeć już podczas pierwszego spotkania w Warszawie.

Dzień rozpoczęliśmy w nowoczesnej przestrzeni Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy warsztatami, które poprowadziła kierownik projektu Pani Patrycja Płonka. Po przywitaniu uczestników przez Panią Dyrektor Annę Jaskułę, przyszedł czas na przedstawienie doświadczeń Bydgoszczy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla skutecznego zarządzania energią i planowania działań w dziedzinie energii. Miasto reprezentowane przez Pana Tomasza Bońdosa – Koordynatora Zespołu ds. Zarządzania Energią oraz Panią Katarzynę Szczublewską przedstawiło swoją długoterminową wizję zrównoważonego rozwoju miasta oraz ambitne cele realizowane w obszarze działań na rzecz klimatu. Pani Katarzyna Szczublewska, inspektor w tym zespole, opowiedziała m.in. o dokumencie Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju, o planowanej Strategii rozwoju elektromobilności, czy o założeniach do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Po prezentacji wprowadzającej, Patrycja Płonka rozpoczęła część warsztatową podczas, której uczestnicy dyskutowali m.in. na temat wizji swojego miasta w przyszłości oraz wspólnie zastanawiali się jakie działania należałoby podjąć, aby taka wizja mogła się urzeczywistnić.

Po zakończonych warsztatach pani Beata Dolata z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy zdradziła nam tajniki jakie skrywa Centrum Demonstracyjne OZE, opowiedziała o jego początkach, zastosowanych technologiach oraz roli jaką spełnia w edukacji uczniów z pobliskiej szkoły średniej.

Kolejnym punktem na mapie naszej wizyty studyjnej było Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem w Bydgoszczy, w którym naszą grupę przywitał pan Marcin Nawrocki. Przedstawił on kulisy codziennej pracy zespołu, która obejmuje sterowanie ruchem z monitoringiem wizyjnym, zarządzanie transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową, obsługę informacji parkingowej oraz obsługę systemu naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne.

Podróż śladem efektywnych energetycznie rozwiązań zastosowanych w Bydgoszczy zakończyliśmy w niedawno zmodernizowanym budynku Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Pani Dyrektor schroniska Izabella Szolginia oprowadziła przedstawicieli miast trasą zainstalowanych w obiekcie urządzeń, które wypłynęły na to, że budynek ten może nosić miano budynku plus-energetycznego, gdyż w ciągu roku zużywa mniej energii niż produkuje.

Nieocenioną rolę w procesie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów wraz z podróżą studyjną obok Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” odegrali przede wszystkim pracownicy Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszcz z koordynatorem zespołu Panem Tomaszem Bońdosem na czele, którym w imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy! 

Program wydarzenia

Prezentacja:

Galeria: