W trakcie dwuczęściowych warsztatów dot. zintegrowanego planowania miejskiego przedstawiciele 7 miast biorących udział w projekcie MULTIPLY pracowali nad koncepcjami przestrzennymi, które stanowiły odpowiedzi na zdefiniowane uprzednio wyzwania i miały na celu pomoc w osiągnięciu wcześniej wyznaczonych przez nich celów.

Pierwsza część tych niecodziennych warsztatów odbyła się 9 listopada 2020 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce i w Europie uczestnicy spotkali się z ekspertami z Holandii online za pośrednictwem platformy Zoom. PosadMaxwan oraz Generation.Energy, czyli jedni z partnerów projektu to biura planistyczne doświadczone w realizacji holenderskiej idei urbanistyki i planowania, specjalizujące się w zintegrowanym planowaniu miejskim. Ich przedstawiciele podczas warsztatów podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w zakresie zintegrowanego planowania urbanistycznego. Na początku po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu przykładów projektów realizowanych przez PosadMaxwan i Generation.Energy każda gmina miała szansę zaprezentować swoje wyzwania i cele na forum grupy. Główną część warsztatów stanowiła burza mózgów, podczas której uczestnicy dzielili się ze sobą koncepcjami stanowiącymi pomysły i odpowiedzi na wyzwania jakie miasta wcześniej zdefiniowały.

Przez następne dwa tygodnie holenderscy eksperci pracowali nad stworzeniem koncepcji uwzględniających przestrzenny charakter każdego miasta. Dzięki wymianie pomysłów i spostrzeżeń, a także europejskim doświadczeniom naszych ekspertów na zakończenie warsztatów powstały dwa scenariusze dla każdego miasta, nad którymi uczestnicy pracowali podczas drugiej części warsztatów 23 listopada 2020. Każdy z nich zawiera wnioski, obserwacje i listę interesariuszy, która pomoże wdrożyć zintegrowane podejście oraz koncepcję projektową sporządzoną przez PosadMaxwan i Generation.Energy dla danego obszaru.

Prezentacje z warsztatów: