zdGorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych kompleksowym podejściem do rozwoju zielonych dachów w miastach i lokalnymi instrumentami wspierającymi ten rozwój do udziału on-line w konferencji podsumowującej projekt GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. Konferencja ta odbędzie się 11 grudnia 2020 roku w godzinach 10:00-15:15 z wykorzystaniem platformy Zoom Webinar. W trakcie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie polskie.

Działania podjęte w ramach projektu GRAD zmierzały nie tylko do promowania zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, ale także do zainicjowania w polskich gminach opracowania pilotażowych strategii rozwoju zielonych dachów z wykorzystaniem doświadczeń miasta Hamburg, które od 2014 roku ze znakomitym skutkiem realizuje taką strategię. Po ponad dwóch latach pracy nad tworzeniem dokumentów, które w nowy i innowacyjny sposób łączą cel polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z celami polityki klimatycznej takimi jak adaptacja do zmiany klimatu i jego ochrona, przyszedł czas na podsumowanie i prezentację rezultatów tych działań.

Konferencja podsumowująca projekt będzie również wspaniałą okazją do zapoznania się z zaletami zielonych dachów, jako narzędzia adaptacji miast oraz poszerzenia wiedzy na temat potencjału retencyjnego dachów zielonych czy wykorzystania innych rozwiązań opartych na przyrodzie. Nie zabraknie również miejsca na dyskusję o tym, jak zachęcać deweloperów, przedsiębiorców i mieszkańców do zakładania zielonych dachów, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli miast tworzących kluczowe w tym obszarze dokumenty strategiczne.

Do udziału w wydarzeniu można się zarejestrować TUTAJ!

Po rejestracji otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie oraz indywidualny link do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy również do zapoznania się z programem konferencji i zaproszonymi prelegentami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy!

Więcej na temat projektu GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich można znaleźć na stronie internetowej projektu.

stopka3

Projekt GRAD jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą autorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.