logo ENTRAINMiło nam zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu dot. planowania rozwoju sieci ciepłowniczych wykorzystujących OZE organizowanym w ramach projektu ENTRAIN, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Wydarzenie to odbędzie się 24 listopada 2020 roku i zostanie przeprowadzone w formule online (za pośrednictwem platformy Zoom Webinar).

Szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zajmujących się ciepłownictwem, które mają zapewnić transfer wiedzy w ww. obszarze. Podczas pierwszego spotkania skupimy się na krajowym potencjale wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, szacowaniu lokalnego zapotrzebowania na ciepło oraz lokalnego potencjału OZE, a także dalszych krokach dot. planowania rozwoju nowych sieci ciepłowniczych. Zostaną również przedstawione dobre praktyki z Polski oraz Niemiec, w ramach których zapoznamy się przykładami instalacji ciepłowniczych wykorzystujących biomasę i energię słoneczną.

Głównym celem projektu ENTRAIN jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, przyczyniając się tym samym do: ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2, poprawy lokalnej jakości powietrza, korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i narzędzi ich finansowania. Więcej na temat projektu można znaleźć na naszej stronie.

Poniżej znajduje się program szkolenia oraz link do rejestracji na wydarzenie:

REJESTRACJA

Program szkolenia

Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do udziału!