logo ENTRAINMożliwości ekonomiczne i wsparcie finansowe inwestycji związanych z rozwojem małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii - był to temat drugiego szkolenia organizowanego w ramach projektu ENTRIAN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza. Wydarzenie miało miejsce 18 czerwca 2020 r. i było przeznaczone głównie dla partnerów projektu, tak aby mogli oni przekazać zdobytą wiedze w swoich regionach docelowych. Ze względu jednak na formułę online udział wzięli także członkowie poszczególnych Regionalnych Zespołów Doradczych zainteresowanych tematem finansowania, w kontekście sieci ciepłowniczych.

Szkolenie zostało poprowadzone przez partnerów projektu z Austrii oraz Niemiec, którzy posiadają duże doświadczenie w dziedzinie systemów ciepłowniczych bazujących na OZE.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia czym są tzw. zimne sieci ciepłownicze. Skupiono się na określaniu rentowności i opłacalności ekonomicznej inwestycji. Następnie przedstawiono możliwości sieci ciepłowniczych wykorzystujących biomasę, gdzie zaprezentowano ekonomiczne korzyści ich wykonalności. Kolejnym tematem było porównywanie kosztów ogrzewania dla użytkowników, wykorzystując różne stawki cen pali w poszczególnych krajach Europy. Wszystkie te możliwości posiada narzędzie austriacki system QM Holzheizwerke.

Następnie wysłuchano ciekawych przykładów działań instalacji wykorzystujących energię słoneczną oraz energię pochodzącą z biomasy, gdzie zostały one również omówione pod względem ich opłacalności oraz ekonomicznej wykonalności.

Również każdy z partnerów zaprezentował jak w poszczególnych krajach tj. Austrii, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, Słowenii oraz w Polsce wygląda finansowanie systemów sieci ciepłowniczych bazujących na odnawialnych źródłach energii. W Polsce główną instytucją wspierająco jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wdraża programy dofinansowujące m.in. Energia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe czy Polska Geotermia Plus. Ciekawym przykładem są również klastry energii, umożliwiając pokrycie zapotrzebowania na lokalną energia poprzez wykorzystywanie lokalnych źródeł energii, w tym także odnawialnych, a także przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego danych społeczności.

Na zakończenie szkolenia zaprezentowano modele finansowania jakimi są kontrakty energetyczne na ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych.

Na stronie projektu ENTRAIN można znaleźć nagranie ze szkolenia.